söndag 17 november 2019

Putin kan införliva ...

Jag går igenom mina gamla bilder och hittar bland annat det här guldkornet, en löpsedel från 30 mars 2014.
Införliva i vad då? kan man undra. Hur som helst, nu har herr Putin i Kreml haft över 5½ år på sig, minst att införliva, men det verkar bara vara snack och ingen verkstad. Och i Finland har han väl varit några gånger under de åren, utan att lämna kvar några divisioner när han åkte hem igen.

I Baltikum kan jag inte minnas att han varit - det kan ju vara så att frånsett en viktig sak så har de där småstaterna ingen större betydelse för Ryssland längre. "En viktig sak" är att Ryssland, av klart godtagbara historiska skäl, inte vill ha stora fientliga styrkor i Estland i närheten av Sankt Petersburg. Minnet av belägringen 1941-1944 har inte försvunnit.

Det där "kan" får mig att tänka också på andra märkligheter på löpsedlarna, i stil med "din/ditt XXX kan vara en okänd sjukdom". Och, ärligt talat, är inte den här löpsedeln ungefär i samma klass?

Inga kommentarer: