torsdag 14 november 2019

Sverige i topp!

Det finns en del som tycker Sverige är rätt skruttigt, dekar ned sig, etc. Men här har vi forskning som placerar fosterlandet på topp. Från ekonomen Michael Roberts har jag kopierat nedanstående diagram:

Det kommer från ett längre inlägg där Roberts och medarbetare har studerat imperialismen i dagens värld, och försökt beräkna vilka stater som tjänar bäst på kapitalflöden (profiter, räntor och hyror) i det kapitalistiska världssystemet. Och där framträder cirka tio stater som framstår som goda imperialistiska 'inkomsttagare'. I detta fall är inkomsten per kapita det avgörande måttet, och Sverige ligger högst! Enligt det här sättet att mäta skulle alltså Sverige vara mer imperialistiskt än storfräsare som Storbritannien och USA. Var stolt, Moder Svea!

En överraskning åtminstone för mig är att Ungern är med på listan. (Syd)Korea är knappast en överraskning, man har en stark ekonomi och omgivningen är nog rädd för vad som kan hända om Syd och Nord går samman och utnyttjar sina resurser maximalt.

Kina ligger väldigt lågt och Roberts har, om jag minns rätt, tidigare hävdat att Kina inte är kapitalistiskt och därmed inte skulle kunna driva en imperialistisk politik med kapitalexport. Dessutom antar jag att per kapita-inkomst i Kina inte kan bli så stor om den skall delas upp på 1,4 miljarder människor.

Just nu har BRICS stormöte i Brasilien. Xi Jinping är där och skakar tass med Bolsonero. Alla BRICS-länderna finns med i diagrammet, men på väldigt låga nivåer.

Är detta vår egen smilande över-imperialist?
 För att återgå till Sverige - kapitalexport, och inkomster av den exporten, är ju en grundbult i imperialismen enligt Hobson och Lenin. Att av detta följer internationell statlig konkurrens och uppgörelser ända till krig följer så att säga med på köpet. Bör den svenska utrikespolitiken särskilt efter år 2000 ses i det ljuset?

Inga kommentarer: