onsdag 6 november 2019

Flinka robotar i Shanghai


 

Punktsvetsarrobotar jobbar så svetten lackar... nå, skulle ha lackat om de vore mänskliga knegare. Men nu är de ju robotar som behöver lite underhåll och ans då och då, men som knappast svettas.

Det här är på en industrimässa i Kina, så fabriksmiljön är väl inte så påträngande. Och jag tror inga människor syns till, även om det i den verkliga fabriken måste knalla omkring någon som kollar att allt är som det skall vara, att material körs fram och att färdigprodukten körs ut. Men den som tänker sig att kinesisk industri är lika med mängder av billiga manuellt arbetande människor bör nog framöver i stället tänka på mängder av förmodligen rätt billiga robotar. Om planen håller skall de sista resterna av extrem fattigdom vara eliminerade i Kina år 2020, fler rymdfarkoster skickas upp, och man kan säga att Kina lyfter på många plan, inklusive den industriella moderniseringen. Det märks ju nu över hela världen. Kina kan inte ignoreras eller ses över axeln längre.

Gamle ordföranden Mao sade på sin tid att "östanvinden är starkare än västanvinden". Eller för att ta citatet mer exakt (om nu Nils och Marika Holmbergs gamla översättning av "Maos lilla röda" är exakt). Så här sa Mao bland annat vid sitt Tal vid mötet med kommunistiska och arbetarpartier i Moskva (18 november 1957).

Det är min åsikt att det internationella läget nu har nått en ny vändpunkt. Det blåser i dag två vindar i världen, östanvinden och västan­vinden. Ett kinesiskt ordstäv säger, "Anting­en förhärskar östanvinden över västanvinden, eller västanvinden över östanvinden." Jag tror att läget i dag kännetecknas av att östan­vinden förhärskar över västanvinden. Det vill säga, att socialismens krafter har bli­vit förkrossande överlägsna imperialismens krafter.
Det är en annan värld och andra stater i öst idag, men vindarna fortsätter att blåsa från det hållet. Fast kanske inte som gamle ordföranden tänkt sig - fast ingen vet ju hur han skulle se på Xi Jinpings politik idag. De gamla imperialisterna är västanvinden, om man ser Kina som imperialistiskt (en knepig fråga - hur mycket av Lenins imperialistanalys är giltig idag?) så är den nya imperialistiska östanvinden den mäktigaste. Eller om det nu är "socialism med kinesiska förtecken" som blåser hårdast?

Inga kommentarer: