lördag 25 februari 2012

August: Erik om Göran

Här har vi båda herrarna


Prins E nedan är sedermera konung Erik XIV, och Göran P. är givetvis Göran Persson.

PRINS E.
Du är ett as, Göran.

GÖRAN P.
Har jag någon enda gång förnekat detta?

Vad kan detta handla om? Kanske att ledaren för 'det gamla arbetarpartiet' blev godsägare och samtidigt gör konsultjobb för de krafter som han antogs skulle bekämpa, och försöker lura på oss €?

Citatet är från Strindbergs skådespel Gustav Vasa, det finns i Samlade skrifter band 41,  s. 221.

Föregående nummer i denna oregelbundet kommande serie hittar man här.

14 kommentarer:

martin sa...

Det finns de som säger att hat är dåligt, det må vara sant, men det finns hat som i stort sett alla delar. Det finns ett hat som är gemensamt för hela mänskligheten, ett hat emot en företeelse som inte kan vara mer universellt. Varje land i vår värld har i sin lagbok en morallag med det hårdaste straffet som landet tillämpar, i de flesta fall dödsstraff, i många fall har man bibehållet dödsstraff av typen hängning för brott mot denna morallag.

Det är hatet emot förrädaren.

Björn Nilsson sa...

Har inte socialdemokraterna snarare ett problem med att de 108.000 medlemmarna är alldeles för släpphänta vad det gäller uppenbara förrädartyper? Persson är kvar i partiet liksom skumrasket i partistyrelsen och primegate-gänget. De borde ju ut hela bunten om partiet hade någon självrespekt!

martin sa...

Kanske är det för att vi gjort vissa känslor skamliga snarare än att göra omständigheterna som skapar känslorna skamliga.

Simsalablunder sa...

Människan är i mångt och mycket ett vanedjur och tänker gör man även det vanemässigt. För en stor del av S 108.000 medlemmar handlar det om att bryta en tankevana, eller det som numera är en tankeovana, och som innebär att man alltid strävar efter samförstånd över _alla_ gränser.
Vanor är mycket svåra att ta sig ur och kanske är det därför det går så trögt.

Björn Nilsson sa...

Jag antar att den trogne läsaren Jan W här skulle påpeka att S-fotfolket under generationer har piskats till att inte besvära partiledningen med alltför många krav eller olämpliga synpunkter (olämpliga för ledarnas egna karriärer och samarbete med fienden). Efter en så lång indoktrineringstid har nog många lärt sig att skämmas för att yttra en egen åsikt med skarpt och högt tonläge.

Simsalablunder sa...

"Har jag någon enda gång förnekat detta?"

Just så skulle faktiskt GÖRAN P. kunnat ha uttryckt sig. Kanske inte som svar till den frågan, men ändå. Det gör det så passande och roligt.

Björn Nilsson sa...

Ja, han är ju en fräck fan!

Simsalablunder sa...

G.P säger ju själv att han saknar rampljuset väldigt mycket, så in med honom på teaterscen. Behöver ju inte vara Dramatenscen, utan han får arbeta sig upp. Det är han ju van vid, arbetargrabben från Katrineholm.

Björn Nilsson sa...

Hm, kanske dödskallen i Hamlet vore en lämplig roll ...?

martin sa...

Säga vad man vill om GP men han har BALLS, cohones! Synd att det är emot den egna saken han utnyttjade denna egenskap, för sig själv sin karriär och sin egen framtid. Jag vill se nån med lika mycket stake och som vågar göra sig ovän med motparten.

Simsalablunder sa...

G.P. i en nyuppsättning av Humle och Dumle är väl att önska för mycket.

Björn Nilsson sa...

Martin,man kan alltid göra sig till ovän med en motpart om man har andra parter som backar upp en. För GP:s del är det dock krafter utanför den egna rörelsen, vilken rörelsen upptäckte för sent.

Sim, jag har en känsla av att GP skulle bli den mest odrägliga scendiva man kunde tänka sig - usch!

Simsalablunder sa...

Björn, om din känsla stämmer, skulle vi ju kunna se fram emot GP:s deltagande i den melodiska festivalen.

Björn Nilsson sa...

Usch, Gu' bevare oss för det!