söndag 11 mars 2012

"Försörjningsbörda"? - Historisk jämförelse ocn nutid


Någon som minns den här bilden som jag lade upp i ett tidigare inlägg? Det är alltså den så kallade försörjningsbördan (tycker fortfarande att termen är motbjudande!) från 1750 till 1998. Det slog mig att jag skulle ta fram SCB:s befolkningsstatistik fördelad på ålder för de senaste åren (2000-2011) och se om det hänt något. Det är väl A-kurvan som är den mest intressanta, och där har det inte hänt så mycket.

Notera att det vid ett par tillfällen har varit en "börda" på 1000, vilket betyder att varje arbetande skulle försörja en icke-arbetande. Men det var någon gång på 1830-talet samt omkring år 1900. Efter 1900 har "bördan" i själva verket lättat betydligt, och hamnar ungefär på 700 om man tar ögonmått på kurvan. Och där ligger den kvar in på 2000-talet, nämligen på drygt 700. År 2011 var siffran 717.

Notera också att den här kurvan inte skall tas isolerad, utan sättas i relation exempelvis till hur produktiviteten växt i samhället. Produktivitet och befolkningsutveckling har jag gjort en kurva på och kommenterat tidigare. Det skulle jag inte behöva göra. Vi har ju avlönade politiker och deras tjänstemän som borde ta fram dessa data. I stället verkar de vara mer intresserade av att plundra pensionsfonder och liknande.

Här är i alla fall repris på det fula diagrammet. Beroende av vilket mått man använder så ökade produktiviteten ungefär åtta till tolv gånger mer än befolkningen mellan 1950 och 2010.

2 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Det är väl så att kurva B gäller fram till 50-talet nånting varefter kurva A gäller. På den tiden började man ju jobba när man var 15 men nu är det ingen som gör något profitabelt förrän dom är över 25.

Men givetvis är hela diskussionen akademisk. Det är produktivitetstillväxten som är den relevanta kurvan. Om denna än för kapitalackumulatörerna aldrig kan bli hög nog.

Björn Nilsson sa...

Det var väl omkring 1960 som det blev vanligare att även "vanliga" ungdomar gick vidare i gymnasiet. Den generationen håller på att gå i pension nu.