fredag 30 mars 2012

Spår efter 'svensk-kinesisk' arkeologisk skatt?

En försvunnen kinesisk arkeologisk skatt med svensk anknytning kanske kan återfinnas. Just den svenska anknytningen nämns inte i den här artikeln, däremot andra detaljer i den märkliga historien.

Svensk och kinesisk? - Jo, det var så att den svenske forskaren John Gunnar Andersson på 1920-talet arbetade i Kina som geolog samt också gjorde arkeologiska undersökningar. I det arbetet fick han korn på något som verkade vara rester av mycket gamla människoartade varelser, och så upptäcktes "Peking-människan", eller Homo erectus som den vetenskapliga beteckningen lyder. Det var en föregångare till den moderna människan. Dessa arkeologiska undersökningar som inleddes av Andersson blev de första i Kina, och därmed mycket betydelsefulla. De borde vara ett naturligt ämne när Sverige vill prata vänskapligt med Kina om gamla positiva förbindelser, liksom för övrigt Bernhard Karlgrens epokgörande forskningar om den gamla kinesiskan, men jag undrar hur många i affärs- eller diplomatsvängen som har kunskaper för det numera?

Hur som helst, man fann ett antal värdefulla skelettrester av Homo erectus utanför Beijing - men så försvann de i samband med Andra världskriget när de skulle räddas ut ur Kina undan de japanska erövrarna. Man har sökt men inte funnit lådorna, men nu har det kommit fram ett spår: en USAmerikansk marinsoldat som var på plats minns att några lådor med ben grävts ned på en viss plats i Kina. Nu är det bara att hålla tummarna för att han minns rätt och att lådorna med sina oskattbara lämningar kan återfinnas! Förmodligen skulle det betraktas som en stor händelse såväl i Kina som i forskarvärlden i stort.

En populär bok från början av 1930 som skrevs av Andersson kan väl fortfarande återfinnas på bibliotek eller antikvariat: Den gula jordens barn.

2 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Jag har för mig att det på den kinesiska avdelningen på Östasiatiska museet så sent som för någon månad sedan fanns en monter om om just det du talar om. Där omnämndes den svenske forskaren både i text och bild.

Björn Nilsson sa...

Ja, Kina-Andersson var aktiv på flera ställen i landet, och en del av vad han och andra arkeologer fick fram före Andra världskriget har bevarats utan problem, både i Sverige och Kina. Men just de där benfragmenten som försvann var väldigt viktiga för att utröna hur H. erectus såg ut. Jag antar att man med moderna forskningsmetoder kan få fram enormt mycket mer information än under 20-30-talen från benfragmenten.