onsdag 7 mars 2012

Lämplig term?

Bara en fundering rätt ut i luften, mot bakgrund av insikten om att ord har betydelse, mening, kan upplysa såväl som förvilla och rikta tankarna åt olika håll.

Nationalekonomi, är det en bra term? Det finns ju andra. Samhällsekonomi exempelvis. Den första boken i ekonomi (av Ingemar Gerhard) jag läste hette just det. Den var från en tid när många tyckte att samhället var viktigt - man kan säga att samhällsekonomi låter mer samhällstillvänt och människovänligt än det kallare nationalekonomi.

En gammal term som väl numera skys som pesten av liberaler är politisk ekonomi, läran om hur samhällets rikedomar produceras och fördelas. Det skall politiken inte blanda sig i tycker liberalerna (såvida det inte råkar utbryta en kris som gör att politikerna lik förbaskat får göra det för att rädda de otacksamma liberalerna). Ännu en gammal term som väl inte förekommer längre är folkhushållning. Låter häftigt på tyska också: Volkswirtschaft.

Undrar om inte folkhushållning skulle vara en bra pekare mot det samhälle vi måste inrikta oss på ganska snart: tillväxten i vår del av världen måste ändras till nedväxling och förvaltning av de resurser vi redan har, och fördelas jämlikt?

1 kommentar:

martin sa...

Jag tror att jag nog håller med flera av dina andra kommentatorer. Ekonomi bör inte finnas med i namnet. Det antyder att man reducerat problemen till kronor och ören och i de allra flesta fall resulterar en sådan reduktion till att all pertinent information försvunnit. Ekonomi är kanske ett av de sämsta redskapen för styrning.

Jag har inga problem med att matematisera det, jag kan göra matematik av smak, lukt och estetik. Så länge man inte reducerar bort den väsentliga informationen som ekonomer gör, så är det ok.

Jag skulle säga resurshushållning, men det är samma som folkhushållning, den senare poängterar dock vad poängen med hushållningen är, folk.