onsdag 7 mars 2012

Gruvlandet Sverige

Saxat från en debattartikel i Ny Teknik om sällsynta jordartsmetaller, skriven av några snubbar från SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar:

Sverige är rikt på mineral. De flesta av de 14 mineral och metaller EU pekar ut som kritiska för europeisk utveckling, finns i svensk berggrund. ...
Sverige är på väg att åter bli ett gruvland av betydelse. För att långsiktigt hävda oss internationellt behöver vi dock utveckla forskning av hög kvalitet som integrerar malmbildningsprocesser, strukturgeologi och tillämpad geofysik och där kunskap om mineralen är en given del. Detta är en kraftfull väg till att utveckla moderna prospekteringsverktyg som bör pekas ut som strategiskt viktig.
... här krävs gemensam kraftsamling av politiker, företag, forskare, forskningsfinansiärer och myndigheter.
Det skulle ju kunna vara bra, men man kan ju befara att den politiska ledningen ser följande alternativ:

  • överlämna resurserna till EU för att visa att "vi är bäst i klassen" och inga otäcka nationalister
  • sälja tillgångarna till underpris, ju billigare desto bättre, och helst till utländska bolag med tvivelaktiga finanser, affärsmetoder och personalpolitik
Annars skulle man ju kunna tänka sig att gamla hederliga principer om att staten äger alla naturrikedomar under jorden åter bankas fast och att förekomsterna av sällsynta mineraler behandlas som en viktig resursfråga som rör hela folket och folkhushållningen. Offentligt ägande och demokratisk kontroll med andra ord, inte någon liberal "leka affär". 

Yttrium, sällsynt jordartsmetall uppkallad efter Ytterby utanför Vaxholm

14 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant fråga du tar upp. Vem är ägare till naturresurser....

Ännu är luften vi andas gratis men det finns också gott om peroner, länder och företag som anser sig ha rätten att förstöra den livsviktiga luften.
Varför skall bara svenskar ha rätten till de naturresurser som finns inom gränserna? Varför skall inte bara norrlänningarna ha rätt till exempelvis all den järnmalm som finns i norr?
Har vi stulit resurser från samerna? Varför har vi i såfall rätt till det?

Teoretiskt antar jag att halva Tyskland kan bestämma sig för att bosätta sig i Sverige, blir dom då automatiskt delägare i "våra" naturresurser?

Lugn, jag förväntar mig inte svar på frågorna, jag försöker bara dra upp frågan om naturresurser till en högre (lägre?) nivå.

Leka affär och förstöra naturresurser har både liberaler och folkägda företag varit duktiga på. Konkurrensen om vem som var/är sämst är tuff

eldorado

Björn Nilsson sa...

För att göra saken enkel så är Sverige Sverige och dess medborgare är dess medborgare, medan utlandet och dess folk är utanför staketet. Naturtillgångar är därmed en nationell resurs från Smygehuk till Treriksröset. Att uppträda som om Sverige vore ett politiskt svagt och korrupt land i Tredje världen, där ledarna gladeligen säljer tillgångarna till utlandet för en spottstyver, vore dumt. Däremot bör ledningen (här och där) kraftfullt se till att resurserna inte förslösas.

Jag har ingen koll på hur det är med tysk invandring till Sverige, men jag har idén (fördomen?) att många av dessa människor uppskattar vår natur och inte vill förvandla landet till ett dagbrott och tummelplats för skumma näringslivsintressen.

Jan Wiklund sa...

Och väl så viktigt är att resurserna utvecklas här. Vi vill inte bli ett Kongo fullt av mineraler där vi själva får nöja oss med att gräva fram dom ur jorden medan andra får det roligare (och mer välbetalda) jobbet att utveckla dem till produkter.

Jan Wiklund sa...

Eldorado: Det är den territoriella aspekten som gäller. Att resurser inte försvinner nån annanstans dvs att en befolkning sliter för folk nån annanstans.

Var gränser för ett territorium ligger är en konvention - givetvis är det lika destruktivt att Stockholm snyltar på Lappland som att New York snyltar på Stockholm.

Absentee landlords är destruktiva även i den regionala skalan. De tenderar att bli garanter för ensidigt näringsliv och obefintlig utveckling, med high-end-produktionen på ett ställe nära ägaren - och fullt av nerlagd råvaruextraktion som sår i landskapet och förödda lokalsamhällen på andra ställen som dom slipper se.

Vad än nyliberaler påstår har kapital en nationalitet.

Hannu Komulainen sa...

Om vi nu skulle bortse från den lilla detaljen att världssystemet är kapitalistiskt, så vore inte det moraliskt riktiga att säga att dessa oerhört viktiga metaller tillhör hela mänskligheten. Varför ska vi i Sverige dra fördel av det slumpmässiga faktum att det råkar ligga såna under vår mark (liksom i Kina) och som är oerhört viktiga för den moderna tekniken?

Skulle ett socialistiskt Sverige utnyttja dessa tillgångar för att tjäna monopolvinster?

martin sa...

Jan,
vi är ju redan Kongo. När LKAB är privatiserat är det verket fullbordat.

Hannu,
självfallet skulle det i ett annat system fördelas bättre. I ett annat system kan man skala "abundance", då kapitalismen är den kroniska bristens system.

Men låt oss inte vara lika ideologiskt blinda som liberalerna. Nationalstaten och merkantilism är konkreta och verkliga saker som finns i världen. Vi måste förhållas oss till dessa förhatliga fenomen, vi kan inte låtsas att de inte finns.

martin sa...

4 element är uppkallade efter Ytterby.

Yttrium, Ytterbium, Terbium, Erbium.

Den mest publicerade orten i det periodiska systemet.

Jan Wiklund sa...

Hannu: Observera att jag inte argumenterar för någon sorts monopolisering av råvaror. Jag argumenterar för att råvaror är livsfarliga.

Länder som försörjer sig på råvaror är oftast fattiga, ojämlika och korrupta. Medan länder som försörjer sig på industri är oftast rika, mindre ojämlika och mindre korrupta.

Därför argumenterar jag för att om man nu ska försörja sig på råvaror är det livsviktigt att man inte fastnar där, utan till större delen tjänar sitt levebröd på industriell användning av råvarorna.

Och för att detta ska vara möjligt måste kontrollen av råvarorna finnas inom territoriet. Gärna lokalt, men i vilket fall inom landet.

Björn Nilsson sa...

Har för mig jag har sett undersökningar som tyder på att om det politiska systemet är uselt i ett land där man också hittar åtråvärda råvaror så blir det inte bättre. Möjligen blir de korrumperade härskarna ännu fetare. Om det däremot handlar om en etablerad demokrati som hittar åtråvärda råvaror är faran mindre (man kan väl jämföra olje-Norge med något självhärskardöme med olja vid Persiska viken). Men i ett land som Sverige, där demokratin verkar backa ... man kan undra!?

Jan Wiklund sa...

Kopplat till regeringens politik om att gynna fönsterputsning, städning och pizzerior, och till nedläggning av avancerad industri, verkar det inte så lovande med den här råvarusatsningen. Vi riskerar att sluta som Kongo.

Men även Norge är illa ute, menar en del. Oljepengarna tenderar att leda till att industrin även där svälts ut. Man har jämfört med Spanien på 1500-talet - ett av världens mest avancerade industriländer blev ett uland för att det lönade sig bättre med extraktion än med produktion.

Anonym sa...

Björn, är frågan verkligen så enkel? Luft vatten som är natur resurser känner inga staket.
Skall Sverige som land agera kapitalistiskt och sälja våra tillgångar så dyrt som möjligt? Någonstans minns jag att du kritiserade Tyskland för att vara för bra kapitalister med sin dyra och stora export.

Varför skall resursfördelning bara göras inom det egna landet? Varför skall norrlänningarn fördela ned sina resurser till Stockholmarna?
Tyskarna var bara ett exempel,Helge :-) Personer från hela EU kan bosätta sig I Sverige, då har dom samma rätt till våra resirser som svenskar.

Jan, varför skall en territorell gräns gälla? För att det blivit bestämt så efter något krig? Vi får inte glömma att havet och vad som är därunder är stora tillgångar. Vem äger rätten där?

Hannu, du har en bra påäng, men har det med kapitalism att göra? Statskapitalism men inte privatkapitalism skall tillåtas?

Eldorado

Björn Nilsson sa...

Vatten råkar faktiskt vara potentiellt intressant. Sverige har mycket färskvatten. Antag att EU kommer och kräver att det skall omfördelas till torrare delar av kontinenten (mot en löjligt låg ersättning)?

Vad det gäller resurser kan man åtminstone kräva att de inte mer eller mindre skänks bort till en-procentarna.

Björn Nilsson sa...

PS. Att Tyskland (med Sverige och några rika länder till i kölvattnet) exporterar sönder länder med klenare ekonomier är en sak som nog bör diskuteras separat. Man kan tjäna bra på vissa saker, men man behöver inte tjäna bra på allt, särskilt inte om det på sikt innebär jättekriser. DS

Jan Wiklund sa...

Eldorado: Gärna regional eller rentav lokal kontroll. Men hellre kontroll från Stockholm än från New York eller Peking. Inte för att New York eller Peking är "utlänningar" utan för att de a. ligger längre bort och b. ligger utanför all politisk kontroll.

Så enkelt är det faktiskt. Det är ingen slump att exempelvis indier har riskerat livet för att slippa kontroll från London och att vietnameser har riskerat livet för att slippa kontroll från Washington.