lördag 13 december 2014

Inte den stora smällen ... ännu

Visdomsord från vårt västra grannland:

Nei, dette er ikke den store smellen, men det er et varsel om den neste store smellen. Verdens markeder er mye mer ustabile enn propagandaen vil ha det til. Ingen virkelige problemer er løst etter finanskrisa i 2008, og nye er kommet til.

Ungefär som jag funderade på för några år sedan. Möjligen finns spår av dessa tankar här på bloggen också. Tanken att det här inte är den sista krisen för kapitalismen, men det kan vara den näst sista. Men man kan ju modifiera idéerna: den krisen som bröt ut 2008 tog inte slut, den maler på fast med olika grader av aggressivitet. Från ekonomhåll talades om 'dubbeldippen', alltså att konjunkturkurvan faller en gång, så kommer en viss återhämtning, varpå kurvan dyker igen. Sedan kom en ny term, nämligen 'trippeldippen'. Åter en kortvarig uppgång som följs av en ny nedgång inom ramen för samma kris, tänker ekonomerna.

Och då minns jag en äldre term från marxistisk ekonomi, nämligen 'kapitalismens allmänna kris'. Tittar efter i Marxistisk uppslagsbok från 1970-talet och finner att beskrivningen där delvis är föråldrad, men att vissa punkter håller. Exempelvis att krisen kännetecknas av att kapitalismens alla motsättningar skärps och fördjupas. Samt att reaktionära inslag blir alltmer märkbara i politik och ideologi, den borgerliga demokratin faller sönder och att den härskande klassen alltmer strävar efter en öppen borgerlig diktatur - fascism. Ja, vi får väl se vad som händer om några år, när det brakar alltmer i systemets sprickande hölje och något nytt vill ta sig fram.


Sett på gata i Stockholm - ännu en vänstergrupp annonserar sin närvaro, Förbundet Allt åt Alla. De verkar inte vara snävt inriktade: "Vi är en av flera revolutionära organisationer. En mångfald av taktiker, strategier liksom organisationer och nätverk är nödvändiga i kampen för klassamhällets avskaffande."

3 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant! "Trippeldippen"! Skrämmande utveckling vi tycks gå emot. Borglig diktatur i form av fascismen ! Många människor känner sig marginalisersde och sedan ställer SD grupper emot varandra och attraherar dessa grupper, tänker jag...

martin sa...

Eftersom de redskap som samhället tillåts använda idag inte har förmågan att lösa krisen utan bara förmågan att stoppa in mer bränsle eller ta bort mer. Så vet vi som läst reglerteknik en sak säkert (om man skall tänka termodynamiskt om det hela). Ingreppen kan bara förvärra problemen. Det ser inte ut som om marknadens självreglering är konvergent, nu ser det ut som om det divergerar i svägningarna.

Jag postulerar då följande: Kollektiva och medvetna ingrepp i ekonomin var nödvändig för att stoppa utvecklingen under depressionen. Ekonomin ville inte sluta divergera från teorin. Vapenindustri är en universellt godtaget kollektivt ingrepp i ekonomin.

Björn Nilsson sa...

Marlene, historien är ingen enkelriktad motorväg. Det finns olika vägar. Just nu är vi uppe på en som ser farlig ut, men det finns möjligheter att byta till en annan.