onsdag 3 december 2014

Det internationella monopolkapitalets klassorganisation

Den norske veteranen från vänsterkanten Pål Steigan (en gång ordförande i ett av de största marxist-leninistiska partierna i Europa) skriver att ...:


... det internasjonale monopolborgerskapet er imponerende godt organisert. De rikeste av de rike, de som tjener aller mest på dagens nyliberale og globaliserte verden er jo bare 0,01% av verdens befolkning. Men de er uhyre godt organisert. Vi har mye å lære av dem.
 Han skriver om World Economic Forum:


Når dette forumet møtes, så er det de 0,01% som samles til ting. Dette er en del av den internasjonale monopolkapitalens klasseorganisering. ... Med dette mener jeg ikke at disse selskapene og personene er enige om alle ting. De er rivaler og konkurrenter også, men WEO er et sted de treffes for å samordne sine felles klasseinteresser, finne kompromisser og løsninger. 
Om man ser på myntets andra sida så är inte världens arbetarklass så väl organiserad, och kan knappast vara det. Den har andra förutsättningar för att klara av sitt dagliga liv. Och storleken är givetvis ett hinder. Några tusen personer med tillgång till enorma resurser kan samla sig och bilda en hårt sammanhållen och effektiv maktgrupp även om man är utspridd över hela Jorden. Det behövs enighet om att samarbeta och ett litet sekretariat som sköter de dagliga ärendena, och inte så mycket mer. Men skall miljarder proletärer och småbönder över hela världen samlas ... det låter svårt. Det blir till att proletariatet i varje land måste klara av sin egen kapitalistklass först även om man stödjer varandra så gott det går.

1 kommentar:

Jan Wiklund sa...

En sak jag alltid har beundrat när det gäller kapitalisternas klassorganisering är att de inte automatiskt ser det som förräderi att vara oenig. De klarar till och med att gå fram med olika politiska partier vädjande till olika grupper/marknadssegment. Där har vänstern mycket att lära!