söndag 20 mars 2016

Folkomröstning och opinion om Sovjet

Här är en del siffror som jag fiskat upp från en sådan där hemsk Putin-sajt:




I gångna veckan var det alltså tjugofemårsdagen av folkomröstningen om Sovjet skulle bevaras eller inte. Som framgår deltog inte alla sovjetrepublikerna i omröstningen, men de var/är rätt små och borde inte påverka det totala resultatet i någon större utsträckning. En absolut majoritet ville inte upplösa Sovjet. Det hade varit intressant att se hur valdeltagandet var. Hur som helst, folkviljan som uttrycktes i den här omröstningen respekterades inte - och resten är historia. Men ännu tycks åtminstone majoriteten av ryssarna se tillbaka mot sovjetepoken med positiv blick. För flertalet torde det betyda stagnationsåren under Bresjnev, för en nu försvinnande grupp av gråhårsmän och -kvinnor är det de heroiska krigsåren och återuppbyggnaden under Stalin som gäller. Och det var den sista gruppen som "väst" gav en rejäl spottloska i nyllet genom att bojkotta sjuttioårsdagen av segern över Tyskland.

Mitt minne är ganska selektivt, men frånsett det så kan jag inte påminna mig att jag hörde något om denna folkomröstning 1991 när den genomfördes. Möjligen passade den inte in i den liberala världsbilden som media förmedlade? Eftersom Sovjet per definition ansågs vara dåligt så var det inget att rapportera om att stora delar av befolkningen inte gillade vad som hände.

1 kommentar:

Anonym sa...

Folkvilja är ointressant i den nya värld som NWO försöker skapa! Se bara på Krim, trots att ca 97% röstade för en anslutning till Ryssland så anses den ändå olaglig i väst! Det märkliga är att i USA väljer man president med långt mindre del av befolkningen bakom, men det anses vara demokrati? Jag anser, och många med mig att USA är världens största bluffdemokrati, precis som nästan allt annat där. Läs bara om svindleriet med superdelegater och systemet med elektorer, förutom då det utbredda fusket med rösträkningen som gör att ca hälften av befolkningen inte röstar i ren protest. Det odemokratiska EU är ännu värre med ännu lägre valdeltagande och totalt odemokratiska utnämningar av ledare. Och dessa skojare har mage att kritisera andra...skamligt och samtidigt häpnadsväckande i sin arrogans.

Benny