tisdag 22 mars 2016

Kapitalism, rasism - samband?

Klotter på Söder mälarstrand i Stockholm

Är det riktigt att "kapitalism skapar rasism"? Jag har inget bra svar på frågan, men påståendet måste betyda att kapitalismen uppstod först och rasismen senare. (Och, det bör tilläggas: för att frågan skall vara meningsfull måste vi ha bra definitioner på 'kapitalism' och 'rasism'.) Skulle exempelvis den transatlantiska slavhandeln ha uppstått i en kapitalistisk situation, inte under feodalism som man skulle kunna tro? Var slavstaterna i USA inte senfeodala utan snarare råkapitalistiska?

Här är en tips på en podd från tidskriften Clarté där bland annat dessa frågor diskuteras. Enligt presentationen: "I detta avsnitt av ClartéPodden föreläser Benny Andersson om historieforskningen om kapitalismens framväxt." Intressant. Går vi med på att England var kapitalistiskt redan på 1500-talet?

Och till slut ett lästips (på norska) om Tyskland.  Är Sahra Wagenknecht månne den ledare av god kaliber som den europeiska vänstern väntar på (eller åtminstone borde vänta på)?

8 kommentarer:

/lasse sa...

Har det funnits någon sk högkultur (civilisation) som inte haft organiserat slaveri? Inte sällan något som utbölingar kunde hamna i t.ex. krigsfångar och lägre stående. Men världen var inte så stor för de tidiga civilisationerna så kontakten med andra "raser" var inte så stor så folk av de egna fick användas som slavar. Slaveri är troligen ett civilisations fenomen.
Så slaveri kan förekomma utan rasism. Om man nu ska vara konservativ med rasism-begreppet. Då var det inte heller fråga om rasism när afrikanska kungadömen handlade med slavar som såldes till den arabiska och europeiska slavmarknaden.

Den moderna västerländska civilisationen blev väl snarast början till slutet för slaveri. Och kapitalismen strävar efter effektivitet, påtvingat slaveri i produktionen är mindre effektivt än "frivilligt". Olika varianter av ekonomisk ofrihet som säljs som frihet är effektivare. Den relativa ekonomiska jämlikhet och frihet som uppstod under andra halvan av 1900—talet i den industrialiserade världen har nu kommit till vägs ände. EU:s ekonomiska modell har som grund den rotlöse medborgaren som kan likt schackpjäser flyttas över EU dit de för tillfället behövs. Detta hindras av sk strukturella saker som social skyddsnät i de krackelerande sk välfärdsstaterna. Något som är EU:s ekonomiska makthavares högsta prioritet att avskaffa.
Detta medan den falnande vänstern och socialdemokratins största prioritet är att "bekämpa" verklig och inte minst inbillad och konstruerad rasism och hylla EU som det bästa sen skivat bröd.

/lasse sa...

Modellen med ekonomiskpolitisk skapad arbetskraftsreserv för att kontrollera prisbildningen på den "fria" arbetskraftsmarknaden torde väl snart även den ha kommit till vägs ände som alltför ineffektiv. För att motverka överbud skulle en statligt kontrollerad slavmarknad kunna inrättas, där staten sätter priset på den halva eller tredjedel i botten på arbetsmarknads-hierarkin. Något som nu Alliansen försöker introducera och de socialdemokratiskt handelshögskolebildade ekonomkunniga troligen innerst inne också ser som den "enda vägen" eller som de brukar omskriva det den 3:e vägen. De gamla civilisationerna var rätt på det, högkulturer behöver slaveri?

martin sa...

Vad är skillnaden mellan feodalism och kapitalism menar du?

Björn Nilsson sa...

Det vore ju ett ödets ironi av första klassen om det liberala samhällets slutpunkt blir slaveri.

Skillnaden mellan kapitalism och övriga samhällsformer är (sett från en synvinkel av flera) att under kapitalismen så hamnar ekonomin som en tvingande makt utanför samhället. Hierarkierna blir beroende av ekonomi i stället för tvärtom. Alla måste tjäna "marknaden" för att inte bli fördömda. Under feodalism etc. är ekonomin ännu inne i samhället. Karl Polanyi skrev om det.

martin sa...

Men en ytlig betraktelse av bank och finans får ju slående likheter med feodalism. Pengar är ju ingenting numera, vilket gör bankhierarkin och strukturen till det viktigaste. Över hela bankhierarkin finns defender of the faith, en kung, som går i krig för att bevara tron, slår ned alla som avviker från dogma i förhållande till den oberoende riksbanken och dess feodalherrar. (Kanske kejsare är mer lämpligt, eftersom det rör sig om ett imperium.)

martin sa...

NEP-männen beroende av staten för sina vinster i exempelvis välfärd är också ganska likt feodalsamhället. Kapitalet är ju universellt beroende av staten för sin existens, kapitalisterna är nästan universellt beroende av staten och staten ger dem vinsten, de utses och väljs ut av staten. Känns som det är uppfinnande av en massa nya ord som är den verkliga skillnaden och det faktum att man under feodalismen gjorde en del jordreformer och annat, vilket man inte gör idag.

Men kapitalismen uppfann inte rasismen även om kapitalismen liknar feodalsamhället. Men det var en önskan om billig arbetskraft, om stora förtjänster och makt som gynnade slaveriet, precis som det gynnar rasismen. Vi är ju på god väg att införa ett statligt dikterat klassamhälle, där vissa baserat på ursprung inte behöver få samma lön som andra osv.

/lasse sa...

"Det vore ju ett ödets ironi av första klassen om det liberala samhällets slutpunkt blir slaveri."

Det gamla Grekland hyllas som demokratins vagga, trots att det bara berörde en mindre del av folket där. Varför skulle liberalismen behöva omfatta alla, det kanske blir "bättre" liberalism om den bara omfattar de som har de "rätta" liberala idealen. Som mest 30 – 50 % av folket. Är det troligt att underklassen med sina fördomar kan på det rätta sättet uppskatta liberalismens välsignelser?

Björn Nilsson sa...

Kanske är det den historiska spiralrörelsen man ser: slavsamhället som det första klassamhället, och som det sista (invävt i proletariatet).