onsdag 29 juni 2016

Världens första 3D-villa?
Det här påstås vara världens första 3D-tillverkade villa, i Beijing. Alltså gjord mer med maskineri än jobberi. Jag skrev om den här tekniken att bygga tidigare i år, i februari. Det kinesiska huset skall tåla jätte-jordbävningar. Bygger man i Sverige kan man spara åtminstone på det. Här räcker det med att tåla små jordstötar och tråkigt vinterväder.

Den kinesiska utvecklingen av robotiserad tillverkning och robotar i andra tillämpningar, är intressant. Hur kommer det att se ut om några tiotal år? Den tekniska revolutionen kommer att ändra det omgivande samhället, det är säkert. Men hur mycket, och vad betyder det för planet Jorden? Mittens Rike blir världens centrum?

Inga kommentarer: