söndag 5 juni 2016

Finns pålitliga siffror?

I juli 1924 höll den kommunistiska internationalen (Komintern) sin femte kongress i Moskva. En vietnames som senare skulle bli berömd under pseudonymen Ho Chi-minh  gav en rapport om "de nationella och koloniala frågorna". Det fanns en lång lista över koloniala övergrepp att läsa upp. Bland annat nämnde han:

Belgiska Kongo hade en befolkning på 25 miljoner 1891, men den hade minskat till 8,5 miljoner 1911. (Från Ho Chi-minh i urval, red: Sture Källberg, PAN/Norstedts, 1967, sid. 35.)

Det hade varit intressant att få veta varifrån Hos siffror kom. Någon folkräkning i Kongofristaten (Belgiska Kongo) skedde inte förrän på 1920-talet. Vad som samtida och senare iakttagare är eniga om är att det skedde en kraftig folkminskning under den tid som Kongofristaten stod för (van)styret och utplundringen. (Kongo var ett privatföretag styrt från Belgien fram till 1908.) Sedan är storleken på folkslakten en annan fråga. "Hälften" säger några (gillar inte att länka till Wiki när det gäller sådana här frågor, men här står det en del). 5 miljoner? 10? Alla siffror blir osäkra. Enligt Ho skulle befolkningen ha minskat med två tredjedelar, underförstått på grund av den mordiska koloniala exploateringen. Andra nöjer sig med att hälften försvann. Det är ju mycket det också.

Vad kan man dra för slutsatser? Att det är svårt med siffror. Är indata skakiga blir utdata förmodligen inte så mycket bättre. Men vill man peka på mördarvärstingar så torde kung Leopold av Belgien ligga väldigt högt på listan. Och att man bör akta sig för att sköta länder som privatföretag.

Inga kommentarer: