söndag 14 januari 2018

Gamle Zachris - 200 år idag

Just det, idag för 200 år sedan föddes Zacharias Topelius, svenskspråkig finne i det då sedan nio år ryska storfurstendömet Finland. Bland hans ännu kända alster är "Kom hör min vackra visa", som följer här med stor barnkör:

Inga kommentarer: