tisdag 16 januari 2018

Vårda språket och samtalskulturen

Hur gör man för att hålla den viktiga diskussionen om samhällets angelägenheter på en rimlig nivå? Här är två förslag. Först

Sex etiska normer för verbal kommunikation 

som formulerats av den norske filosofen Arne Naess.

1. Håll dig till ämnet.

2. En formulering som i en allvarlig diskussion har till syfte att återge motståndarens synpunkter, måste vara sådan att motståndaren finner återgivelsen adekvat.

3. Ett inlägg bör inte lida av flertydighet av den art att åhörarna eller läsarna blir vilseledda att tolka motståndarens uttalande på ett ofördelaktigt sätt.

4. Tillskriv inte motståndaren ståndpunkter som vederbörande inte håller med om. Argumentera inte mot fiktiva eller konstruerade motståndare.

5. En framställning bör inte göras på ett sådant sätt att åhöraren eller läsaren får en skev bild som tjänar en parts intressen på bekostnad av andras.

6. Kontext eller yttre omständigheter som inte har med saken att göra, bör hållas neutrala.
Arne Naess, Livsfilosofi, Natur och Kultur 2005, sid. 71-72.


Var inte insnöad - samtala på rätt sätt!


Jag vill själv lägga till några synpunkter som handlar om språkförstöring. Några ord som bör undvikas när man kritiserar exempelvis att X har haft något samröre med eller yttrat något fördelaktigt om Y:

Vurma (för), hylla, krama, omfamna. Om det inte handlar om att verkligen klart och tydligt vurma, hylla, krama, omfamna Y så är det ett ohederligt sätt att debattera. Om jag säger att Kim Jong-un verkar veta ungefär vad han gör så är det inte mer med det - den som har en annan uppfattning får lägga fram sakskäl för detta.

Av samma språk- och debattförstörande kategori är fraserna sitta i knät på, vara i fel sällskap, gå till sängs med. (Det finns nog fler sådana löjliga fraser, men de här är vad jag minns nu.) Om de nu bidrar till något så är det att göra de verkliga skeendena svåra att förstå. De blockerar möjligheterna till att prata sig fram till denna förståelse för att de orsakar ilskna motreaktioner. Och det kanske är avsikten?

Inga kommentarer: