måndag 25 juni 2018

Tecken i tiden?

Jag passerade baksidan av Kanslihuset i Stockholm i förmiddags. Detta måste ju vara en av de mer centrala regeringsbyggnaderna. Men hur kommer det sig att fasaden ser så risig ut? Kan man se det som en symbol för någonting, exempelvis att Sverige inte är i vidare god form just nu?

En del vill nog hävda att Sverige är på toppen (vilket stämmer), men är man på toppen och tror att det kommer att vara för evigt så kommer det snart att börja gå utför. Putsen rasar från de förut så fina fasaderna. Och hur ser det ut innanför väggarna? Förfallet äter sig inåt och utåt. Fisken ruttnar från huvudet. Den som sjunger på morgonkvist hamnar i hökrumpan före kvällen. Etc etc.

Att det överhuvud taget förekommer löpsedlar med det här budskapet är också ett tecken på att något är i olag:


Läs också det här, och fundera på varför en del äldreboenden har omvandlats till boenden som inte är avsedda för äldre:

Kommunernas äldreboenden utvecklas mot terminalvård. Var femte som flyttar in dör inom en månad. Mellan 2000 och 2014 försvann 30.000 platser (33 procent på kommunernas äldreboenden,  så kallat särskilt boende, SÄBO. Även kommunernas hemtjänst har dragits ned. Vårdtiderna för de äldsta, svårt sjuka och handikappade, som till slut fått en plats på SÄBO har blivit allt kortare. De äldre som beviljas SÄBO kommer in allt senare, och i allt sämre skick.

Inga kommentarer: