måndag 2 december 2019

Min adventskalender - andra luckan

Ju mer en härskande klass är i stånd att assimilera de behärskade klassernas mest energiska element, desto solidare och farligare är dess herravälde.

(Marx, Kapitalet III, 36:e kapitlet)

Inga kommentarer: