tisdag 10 december 2019

Min adventskalender - tionde luckan

Så länge finanskapitalets välde finns kvar så länge finns också risk för att fascismen kommer till makten i nya länder. Och därvid måste man hålla i minnet Dimitrovs påpekande att ”fascismens utveckling och själva den fascistiska diktaturen antar olika former i olika länder, beroende på historiska, sociala och ekonomiska förhållanden, på det ifrågavarande landets nationella säregenheter och internationella läge”. 

(C H Hermanssons förord 1971 till Georgi Dimitrov, Enhetens och folkfrontens problem.)

Inga kommentarer: