lördag 7 december 2019

Min adventskalender - sjunde luckan

Proletariatets intressen i klasskampen mot det egna landets utsugare och förtryckare står inte i motsägelse till en fri och lycklig framtid för nationen. Tvärtom: den socialistiska revolutionen kommer att betyda nationens räddning och bana den vägen till ett högre uppsving. Därigenom att arbetarklassen för närvarande bygger upp sina klassorganisationer och befäster sina positioner, att den försvarar de demokratiska fri- och rättigheterna, att den kämpar för att störta kapitalismen, redan därigenom kämpar den för nationens framtid. 

(Georgi Dimitrov, Enhetens och folkfrontens problem.)

Inga kommentarer: