fredag 6 december 2019

Min adventskalender - sjätte luckan

Det råder ingen tvekan om att det monopolkapitalistiska Sverige – alla ”blandekonomiska” utspel och arrangemang till trots – är oförmöget att lösa de problem, som arbetarklassen och folket står inför. Det råder inte heller någon tvekan om att de materiella förutsättningarna för socialismen är för handen; Wallenberg m.fl. har ju redan i privatkapitalets form ”socialiserat” storindustrin, bankerna, handel och transportväsendet – i varje fall de avgörande sektorerna. 

(Bo Gustafsson, Tal om revisionismen och den progressiva rörelsen, 1973)

Hittade ingen bild av Bo G ensam - han är den som talar längst bort

Inga kommentarer: