onsdag 4 december 2019

Min adventskalender - fjärde luckan

partimedlemmarnas initiativ begränsas. Varje självständigt försök, varje ny tanke som tar sig igenom våra particentralers censur, betraktas som ”kätteri”, som brott mot partidisciplinen och försök till intrång på våra centrala organs domäner, vilka måste ”förutse” och ”föreskriva” allting. … Det skadliga med byråkratin ligger inte bara i pappersexercisen … . Det skadliga ligger i att alla problem löses inte genom ett öppet åsiktsutbyte eller genom alla berördas direkta medverkan, utan genom formella beslut uppifrån, från de centrala organen. … En tredje person bestämmer över våra liv – detta är byråkratins väsen

(Alexandra Kollontaj, Arbetaroppositionen.)

Inga kommentarer: