onsdag 27 juni 2007

Vettenskap är fascinerande

Inte för att jag begriper så mycket, men det är ofta fascinerande att läsa vetenskapliga artiklar och böcker. Vadå, "vetenskapliga" - vad betyder ordet egentligen? Läs en artikel av bloggaren Erik Berg här. Den är intressant. Jag kör bara ett mindre citat:

Vetenskapen är ... en uppsättning verktyg, som under århundradena har kompletterats och utvecklats. Från de antika grekernas formulerande av falsifierbara hypotithenai till den nutida vetenskapen har – inte utan bakslag – metoder som bibliotek, indexering, kontrollerade experiment, encyklopedier och universitet, placebo, blindtester med mera tillkommit. Verktygen och metoderna, har i varje tidsålder utgjort ramen för vilka upptäckter som varit möjliga att göra, vilka frågor som kunnat formuleras och hur.

Jag får det till att vetenskap är ett flöde av metodutveckling för kunskapssökande och praktisk tillämpning där vi (om vi sköter oss) kan få allt bättre kunskap om det universum vi lever i.

Inga kommentarer: