torsdag 21 juni 2007

Varför är folk arga?

Från Afghanistan kommer rapporter: folk är arga. När civila dödas i strider mellan NATO-trupper och andra utländska förband å ena sidan och exempelvis talibaner å den andra så skyller folk de civila dödsoffren på utlänningarna, inte på talibanerna. Det verkar som om USAmerikanska läror om "collateral damages" - "oavsiktliga skador" - inte köps av lokalbefolkningen. Kanske folk helt enkelt tänker: utan de där utlänningarna skulle vi slippa åtminstone en del av striderna. Skolbarn, bröllopsfester, skrotsamlare etc. sprängs i luften just därför att utlänningarna är så våldsamma och hänsynslösa. (Samma sak har rapporterats från Irak, för övrigt.)

Afghanistan blev självständigt på 1740-talet och är alltså en av världens äldsta existerande stater (äldre än USA - de flesta medlemmar i FN bildades från 1960 och framåt). Samtidigt är det ett land som alltid bestått av stammar och klaner som försvarat sin frihet med vapen i hand. Av det kan man dra slutsatsen att de här grupperna ändå lärt sig hantera våld och konflikter så att situationen inte fullständigt gått överstyr - hade den gjort det hade kolonialmakterna kunnat ta över på 1800-talet. England försökte, men misslyckades gruvligen.

Nu stövlar utländska knektar in och skall förinta sina motståndare. Den afghanska modellen verkar vara att integrera olika grupper så att de kan prata med varandra, och har man den inställningen är det klart att USA:s förintelsekrig inte är acceptabelt.

Och det är för att uttrycka saken milt, förbaskat dumt av Sverige att blanda sig i det här blodbadet. För vad än politiker, militärer och ledarskribenter i Sverige tror sitter det politiker och ledare i Afghanistan som har sina egna agendor som inte nödvändigtvis stämmer överens med vad Washington och Pentagon säger. Det pågår rörelser i det afghanska parlamentet för att släppa in exempelvis talibanerna i den politiska processen via en allmän amnesti. Det är den afghanska modellen för konfliktlösning, och förmodligen vettigare än förintelsekrig även om talibanerna inte är så kul (men det är inte krigsherrarna som USA allierat sig med heller).

Inga kommentarer: