måndag 4 juni 2007

Växtkraft

I en sträng av tämligen nylagd småsten nedanför kajkanten i Marievik har växtkraften redan börjat visa sin styrka, trots att det inte var länge sedan stenarna kom dit. Det här ser ut som en salix-variant (sälgsläkting alltså). Kan det vara jolster?

Inga kommentarer: