tisdag 15 juli 2008

Arktisk forskning

Igår startade forskningssatsningen Arktiska Sverige får man veta på Sveriges Radios hemsida. Det är ett inslag i det pågående Internationella polaråret.

Ammarnäs i Västerbotten och Abisko i Norrbotten kommer under juli och augusti månad att utgöra basen för ett stort antal svenska och utländska forskare.

Dessa ska till stor del undersöka klimatförändringar, både naturliga såväl som de som människan orsakat.

Forskarna ska också studera hur förändringarna i klimatet har påverkat människans historiska användning av fjällen, samt hur bland annat växt- och djurliv påverkats.


Här är några bilder som jag själv tog för drygt en månad sedan i Abisko, nedanför STF:s anläggningar nära stranden av Torne träsk. Någon sort forskningsutrustning är det. Kanske har något med ultraviolett strålning att göra? Det finns ett antal provstationer runt Abisko där man har anordningar för att reglera hur ljus och strålning kan nå fram till små ytor av vegetation.
Jag gick förbi den här mystiska lådan och tog en bild ...... och knappt hade jag gjort det förrän locket öppnades på vid gavel!


Jag tror att det kom en signal från den här masten om att "nu är det tid att lyfta på locket ett tag".


Knappt hade järnvägen mot Narvik dragits förbi här vid förra sekelskiftet förrän forskare började bli aktiva i området runt Torne träsk, och så har det förblivit, och mer och mer forskning verkar det bli. Ibland har jag mött forskare nere vid stranden och slagit mig i slang med dem. Man får alltid veta nya intressanta saker.

Inga kommentarer: