lördag 5 juli 2008

Stig Olin slog dubbelt

"Och därmed begravs folkhemmet" skrev jag när Thore Skogman dog. Det är frågan om det inte dör en gång till, nu när Stig Olin har gått hädan. Olin var inte samma låtspruta som Skogman, men han snickrade ihop några låter som man minns från förr i tiden när Sverige var ett annat land.

En detalj noterar jag i DN:s artikel. Det står Stig Olin skrev också schlagerhittar ... . Schlagerhittar? Ett nytt intressant ord, tvåspråkig upprepning. Schlager kommer ju av tyska ordet för att slå, och hit är engelska för slå. Stig Olin skrev också slagslagare kanske man kan översätta detta med?

Inga kommentarer: