söndag 8 juli 2012

Försöksinskrivna

Om man nu försöksutskriver folk kan de väl bli försöksinskrivna också? - Jag har skrivit in ytterligare ett par bloggare i rullen till höger. Dels signaturen Lincoln som driver Ett nytt penningsystem och som koncentrerar sig på bankerna och deras ekonomiska konstigheter. Det låter trist men kan vara såväl spännande som upprörande för känsliga personer. Och jag antar att den stora frågan, om kreditbubblans hanterande och bankernas produktion av krediter, kan bli en av de verkligt stora och explosiva samhällsfrågorna de närmsta åren. Vill det sig illa kan bubblan spricka på ett synnerligen obehagligt sätt, som en mina under nuvarande samhällssystem, och drabba väldigt många väldigt hårt om inte resoluta motåtgärder vidtas.

Den andra är den sufiska rösten från Uppsala, poeten m.m. Mohamed Omar. (Jag har skrivit lite om hans diktsamlingar här och här.) För en del år sedan fanns han med i bloggrullen men jag klippte kontakten på grund av de läskiga typer som han okommenterat släppte in i kommentarsfälten. Nu verkar det som om dessa fått ge sig till andra vattenhål medan MO fortsätter en konsekvent linje av motstånd mot wahhabiterna, så jag testar igen.

Och vad skall jag hitta på härnäst?

10 kommentarer:

martin sa...

Lincoln var synnerligen intressant och han gör en diger folkbildningsgärning. Han visar att det är ett delat samhälle och det är delat mellan finans och folk/produktivkrafter. Något jag själv noterat men inte kunnat formulera på ett så tydligt och pedagogiskt sätt. Läser man hans blogg så utkristalliseras punkten där kofoten skall föras in för revolutionen. Jag föreslog på hans blogg att revolutionen helt sonika går till så att vi allihopa går och ställer oss utanför vårt bankkontor och river våra skuldsedlar och ger fan i att betala. Det kommer inte krävas många som gör det innan bankerna faller som dominobrickor över hela världen.

Lincoln gör det brett, för det är enligt honom ingen höger/vänsterfråga, revolutionen är nödvändig för alla i samhället. Men som vänster ser jag till vad vi gör efter revolutionen som minst lika viktigt, vi har nämligen haft slavsamhällen utan fractional reserve banking. Systemet är som han också påpekar så känsligt att vänsterkrafterna runt om i världen själva har kraft att krossa hela bankväsendet och starta en global revolution. Hur få vänsterkrafterna än må vara i alla olika länder så representerar de en stor mängd skulder som skulle utradera bankerna om de omvandlades till kreditförluster.

Björn Nilsson sa...

Vi kan ju också kräva att våra elräkningar skall få gälla som pengar:-) !

Ärligt talat, jag börjar bli skrämd när jag anar vidden av bubbelekonomin och vad som kan hända vid en okontrollerad utpysning.

martin sa...

Tja, därför är det säkrast att framtvinga den. För vi kan mobilisera folk för att vägra betala skulder, vi kan mobilisera företag för det, till och med nationer. Det sista kanske skrämmer folk för det skulle kunna betyda krig, men hur skulle det kunna bli krig när fordringsägarna redan konkat hela bunten?

Det mest skrämmande är imho inte kollapsen utan den värld som blir när denna utsugning nått sin absolut högsta nivå. När alla lever på den järnhårda lönelagens villkor utom ett mycket litet antal banker.

Björn Nilsson sa...

Jag är optimistisk om möjligheterna att bygga ett mycket bättre system än det nuvarande sjuka och otrevliga. Men det vore ju olyckligt om patienten skulle dö under operationen! De krafter som släpps loss under en krasch kanske inte kommer att vara de mest framåtblickande och sympatiska, och som vi vet är vänstern på de flesta håll inte så stark idag.

martin sa...

Det är väl först när man tvingar fram två sidor som det hela utkristalliserar sig. Detta kräver en kader-strategi (som jag iofs ogillar), en kader som säger, från och med idag betalar vi inte våra skulder. Det är strecket i sanden, sedan får vi se, blir vi arkebuserade hela bunten för banksystemets skull. Eller kommer maktens hand vara som vanligt klumpig och alienera massorna?

När de som vägrar betala dessutom vägrar lämna sina bostäder eller sina bilar eller vad det nu är för skulder de har. Hur mycket våld kommer staten våga sätta in för att skydda bankens egendom om dessa solidariskt skyddar varandras rätt till ett hem? I en hel del länder i världen vet vi att dödligt våld kommer användas för att ta folks hem ifrån dem, så det kanske är där risken för dödligt våld är minst som skall bära den största bördan för revolutionen.

Under denna kaotiska tid kommer bankerna gå på knäna och försöka pungslå de som fortfarande betalar sina lån, frågan är om det kommer öka folks lojalitet emot banken eller minska den.

Men det är mycket frågor som bara kan få sitt svar genom att strecket dras i sanden, en revolution är inte som schack, i slutändan är det ett vågspel.

Björn Nilsson sa...

Det finns ansatser till det här i USA, där Occupy-rörelsen på sina håll försöker ingripa för att hindra vräkningar av folk med skulder på huset. Detta kan ju ebba ut, men kan också göra att det händer något någonstans som får hela situationen att explodera.

Simsalablunder sa...

Man får läsa Lincolns kommentarsfält med andakt och undvika att kommentera på ett sätt som han anser är luddigt, än mindre ifrågasätta något. Diskussion med honom kan bli i det närmsta omöjlig om man ställer sig undrande till något han skriver.
Han är mästare på att missförstå kommentarer som inte stryker hans syn på allt i livet och världshistorien medhårs, och har han fått för sig att man är mot honom ja då kan allt man skriver vridas till de mest konstiga slutsatser och att man som frågeställare är ute i alltigenom oärliga syften.

I hans kommentarsfält tillåts det ibland också en del riktigt suspekta åsikter. Han modererar ju kommentarerna så han väljer att släppa igenom dem.

Men trots det, hans arbete med att sammanställa hur penningsystemet fungerar skall han ha kredit, även om jag personligen inte alltid tycker att att hans egna förklaringar förenklar till förståelse utan mer upprepar med hemsnickrade termer som i mitt huvud inte klargör något. Men det är ju hur jag är funtad det.

Björn Nilsson sa...

Men hans utskällningar av Cornucopia? var ju rätt roliga!

Nå, vi får se, min blogglista kan ju betraktas som "de försöksinskrivnas lista".

Simsalablunder sa...

Visst, utskällningarna av Cornucopia håller jag i grunden med i och där har jag inget problem med att stryka medhårs.

Men man kan i sämsta fall få dem om vartannat med konspirationsteorier, vilda slutsatser baserad minimala data och en rättshaveristisk ton.
Men alla är inte lika känsliga som jag. Och tur är väl det.

Björn Nilsson sa...

Ja, jag säger inte emot dig ... :-)