söndag 2 september 2012

"Hunden åt upp papperen ..."

En debattör skriver att det behövs uppförandekoder för våra myndigheter, detta på grund av livligt festande och festredovisning utanför vad som är tillåtet. Det tror jag inte. Det finns ju redan regler, eftersom man kan fastställa att det skett saker som varit utanför vad som är tillåtet!

Bristerna finns då på ett par ställen. I första hand myndigheterna som brutit mot givna regler och ibland försökt dölja det på ett märkligt/lagstridigt sätt. (Obs. 'lagstridigt' - strider en handling mot lagen behövs det inga extra regler som kräver att lagen skall följas!) Där ligger huvudansvaret.

I andra hand gäller det revisionen. Varför har revisorerna inte ingripit? Det ingår ju i deras jobb att se till att inte saker hamnar i fel konto eller att exempelvis representationsregler följs. Ytterst är det väl Riksrevisionsverket som kan ifrågasättas, vad har de gjort för uppföljningar egentligen (har sett den frågan ställas någonstans, minns tyvärr inte var, men den är viktig.)?

Kanske det råder panik på Riksrevisionen nu, folk springer ut och in i kontorscellerna och ropar: "Ojoj, vad ska vi göra om pressen kommer hit och ber att få se våra kvitton!" Men då svarar en erfaren gammal byrådirektör lugnt: "Ingen fara. Vi gör som fuskdeklaranterna förr i tiden. Kommer någon och vill att vi ska redovisa nåt säger vi bara att det hände en olycka - hunden råkade äta upp papperen!"

Sammanfattningsvis: finns det regler skall de meddelas berörda personer. Sedan får man utgå ifrån att de begriper att det inte behövs någon extra instruktion som talar om att reglerna skall följas också!


En tavla som jag målade en gång. Kan inte se att den har något med inlägget i övrigt att göra, utom att det kritiserar folk som 'gör tavlor'!


Tillägg: det finns ett regelbrott som kallas 'civil olydnad', men det ligger helt utanför det här resonemanget!

Inga kommentarer: