tisdag 4 september 2012

MMT - hur det skulle kunna fungera

För ett tag sedan rasade en del av ringmuren runt Visby. Nu har det kommit fram pengar till återuppbyggnad nästa år. Men för ett tag sedan var det oklart, enligt det här inlägget.

Vi kan ta det här fallet som ett praktiskt exempel på hur MMT, modern penningteori, skulle kunna fungera. Utgångspunkten är alltså att ett gammalt byggnadsverk rasar ihop. Vi får köra en frågelista:

1. Skall detta åtgärdas på något sätt?

2. Om svaret är ja, så är nästa fråga: vadå?

3. Antag att vi utesluter alternativen 'riv skiten' eller 'bygg en kopia i hårdplast' - det bestäms att återuppbyggnad av befintlig mur skall ske.

4. Nu frångår vi dagens rutiner. I stället för att fråga om det finns pengar så frågar vi vilka resurser som behövs, och om de finns tillgängliga? Arbetskraft och expertis av olika typer, material, maskiner.

5. Finns inte dessa resurser måste projektet avbrytas tills de eventuellt kan komma fram, eller man får tänka sig andra lösningar (låta muren rasa bäst den vill, en vedertagen metod att vanvårda bort fornminnen).

6. Men finns arbetslösa människor som kan hugga i och jobba med det här, och annan material som krävs, är pengar enligt MMT inget problem. Det skapas ett konto elektroniskt (av riksbanken kanske?) som exempelvis Riksantikvarieämbetet kan debitera för personal- och materialkostnader. Detta innebär att offentliga utgifter för a-kassa försvinner och ersätts av löner till de som arbetar på projektet ... utan att det egentligen kostar ett öre.

Behov och resurser kan mötas och ett bra resultat uppnås utan att det offentliga behöver vare sig låna eller skatta fram pengarna. Därmed blir pengar ett smörjmedel, inte en bestämmande faktor. Och som alla (?) förstår kan det här exemplet göras om och modifieras efter alla möjliga förutsättningar men ändå komma tillbaka till samma resultat. Många torde också förstå att detta förfarande innebär ett besvärande hot mot de institutioner som annars skulle leva på att mot ränta låna ut pengar till det offentliga - de blir obehövliga!

I det här sammanhanget vill jag peka på ett intressant inlägg hos bloggen Flute-tankar som skriver om hyperinflationer. När det egentligen inte finns några bra argument mot MMT brukar motståndare eller folk som är osäkra på teorin vifta med inflationsspöket.

Jag har själv funderat över vad som händer när nästan alla 'pengar' är elektroniska och frasen 'att trycka nya pengar' blir helt absurd eftersom det inte är det som staterna gör.  Flute-tankar  förmodar att hyperinflation hänger ihop med ett system där pengar verkligen är handfasta saker, sedlar och mynt. Men nu är vi ju bortom det, som sagt. Man kan inte ta på ettorna och nollorna i datorernas minnen. Det är svårt att tro att en sådan omvälvning inte skulle ha betydelse. - Och i dagens läge är det snarare deflations- än inflationsspöket som viftar med särken därute i mörkret!

5 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Vad är nytt i detta? Är det inte så såväl Wigforss - http://www.folkrorelser.org/rorelsemapp/dokument/wigforss.html - som Keynes - https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/interwar/keynes.htm - resonerade?

Björn Nilsson sa...

Har du testat att länkarna fungerar? Det gick inte bra för mig.

Wigforss hade inte möjlighet att så att säga realisera betalningsmedel i mjukvaran, han måste göra det som liberalerna skäller om (trycka pengar) och det är väl det som är en stor och viktig skillnad när man diskuterar inflation och andra prisrörelser.

Jan Wiklund sa...

Klicka på dom går inte, men det är bloggers program som inte klarar detta. Kopiera länkarna och klistra in i webbläsaren så fungerar det.

Apropå pengarna är principen densamma såvitt jag förstår. Pengar är bara olja i systemet. Om de materiella resurserna finns men inte kommer i användning kan man tryggt trycka pengar - sålänge som pengarna används för att sätta resurserna i arbete, och därmed öka värdena i samhället. Först när alla resurser är fullt sysselsatta så folk börjar bjuda över varandra för att få tag i dem uppstår inflation.

martin sa...

Du har argumenterat att MMT kan användas för att frigöra outnyttjade resurser utan att det skapar massa inflation? Jag undrar, skulle vi kunns skapa pengar för studier? En högre bildning hos en befolkning kan i många fall betraktas som en resurs som skapas.

I en värld av virituella produkter, där det finns en ambition om att kunna leva på virituella produkter, där kanske de gamla penningsystemen inte funkar särskilt bra. För i en sådan värld måste pengar skapas ur inget hela tiden för hur skall annars virituella produkter kunna existera utan att tära på ekonomin för "riktiga" produkter?

Björn Nilsson sa...

(Pst, 'virtuella' skall det vara - redan Strindberg skrev om 'virtuell verklighet för övrigt. Nog med besserwisser-kommentarer för den här gången!)

Kanske är det som du skriver om i första stycket ungefär vad Tyska Piratpartiet förespråkar när de vill ha "säkert uppehälle" som en del av samhällets infrastruktur. Se http://bjornbrum.blogspot.se/2012/05/tysk-piratekonomi-del-ett.html där jag försökte översätta några punkter ur deras program.