söndag 4 januari 2015

Vår egen sång

Var och en går
i sin egen sång
och vill äga den.

Var och en har behov
av att höra andra sånger
för att kunna sjunga sin egen.

En dikt av den fransk-bretagnske poeten Guillevic. Finns i samlingen Sången, utgiven på svenska av Ellerströms 2010. 

När jag läste om den häromdagen slog det mig att här finns protesten såväl mot det inskränkta självgoda ("det är bara vårt eget som duger") som mot det självutplånande ("det vi har är värdelöst"). Det vi har duger långt, men för att bli ännu bättre måste vi vara beredda att lyssna till andra röster, ta in det som är bra och använda efter egna behov och preferenser. Rinnande vatten blir inte unket.

(Kanske Guillevic menade något annat. Ibland kan dikter läsas på många sätt. Jag läste den på mitt.)

Enhet eller kamp? - Båda behövs.

2 kommentarer:

Karl Malghult sa...

Fick lite den känslan (av att lyssna till det egna och ta sig till andras) när jag läste att danska Metallförbundet (historiskt ett förbund som avfärdat miljösatsningar som flummeri) nu kräver att industrin börjar ransonera med råvaruförbruket:

http://www.information.dk/520293

"Baggrunden for Dansk Metals udmelding skal blandt andet findes i en rapport fra Damvad [konsultfirma/km] udarbejdet for Miljøstyrelsen, der peger på, at råvarepriserne de seneste ti år er steget markant mere end priserne på industriens slutprodukter.

Råvarepriserne er steget 45 procent, mens salgspriserne til sammenligning er steget 20 procent [konkurrensens järnhårda följd knaprar förstås på vinstmarginalerna]. Samtidig viser en ny undersøgelse blandt Dansk Metals medlemmer, at knap fire ud af ti tillidsrepræsentanter mener, at deres virksomhed er udfordret af stigende omkostninger. Blandt dem, der mener, at virksomheden er udfordret, peger to ud af tre tillidsrepræsentanter på, at udfordringen skyldes stigende råvare-priser."


I Sverige har vi ännu inte kommit så långt, här klänger sig flera av industrins fackförbund kvar vid att 1960-talet kan återkomma i repris om man kör i samma spår som då. Det är lite den nostalgin som driver en del gammelsossar till SD skulle jag tro nu när S bildat regering med MP, för dem kommer allt som luktar miljö alltid att vara flum som exv. Pappers ordförande skriver här:
http://www.da.se/home/da/content.nsf/aget?openagent&key=tufft_att_fa_ner_de_grona_pa_jorden_1402412547131


(vår nuv. statsminister gick istället med på lönesänkningsavtal 2009 för den sakens skull, för att hålla nere kostnaderna för metallföretagen istället för att få dem att satsa på ny teknik. En taktik de amerikanska bilfacken kört sedan UAW slöt liknande avtal med Chrysler 1979, och vi vet ju alla hur framgångsrik amerikansk industri varit sedan dess...)

Anonym sa...

Väldigt tankvärt...