söndag 3 maj 2015

Några "unika" bilder från Första maj - del fyra

Invandring, flyktingar, tiggare, har varit en stor sak på senare tid. Hur avspeglades detta i SAP/LO-tåget? - Kanske inte så genomtänkt.

"Ge inga pengar till tiggare", eller avses något annat?

Socialdemokraterna har stött den krigspolitik som ökat kaos och flyktingströmmar från Afrika. Är det här menat som någon sorts självkritik, eller ...?

Nu är det ju ganska få verifierade flyktingar som kommer hit. Vad gör man med de övriga?

Mjaha, "Låt tiggarna vara" ...

3 kommentarer:

martin sa...

Det borde inte vara svårt för en socialist att acceptera fattigdomsflykting som flykting. En socialist förstår att den globala massarbetslösheten skapar massflykt och att det inte är skillnad på folk och folk. Grundläggande.

Björn Nilsson sa...

Då är jag väl inte socialist då. Arbetslösheten blir inte automatiskt mindre för att de arbetslösa flyttar på sig.

martin sa...

Nej, men medvetenhet om konsekvens ger ansvar för dem. Du vet utanför Sverige så äter man inte utan arbete och din vägran till solidaritet för sådana orsaker gör dig delansvarig för den enskildes öde.

Men en önskan att stänga in individer i nationer(arbetsläger åt transnationellt kapital) är inte socialism, så jag tror du har rätt.