fredag 12 augusti 2016

Liten korrigering om ryska (förlåt: tyska) posten

I föregående inlägg nämnde jag tyska postverket som inspiration för Lenin. Detta tog jag ur minnet, men det är säkrast att ta en titt på det exakta citatet, och det har jag hittat här. Alltså: Lenin i Staten och revolutionen, författad innan oktoberrevolutionen 1917:

En snillrik tysk socialdemokrat från 1870-talet betecknade posten som en förebild för en socialistisk hushållning. Detta är mycket riktigt. För närvarande är posten en efter det statskapitalistiska monopolets typ organiserad hushållning. Imperialismen förvandlar så småningom alla truster till organisationer av denna typ. Över de "enkla" arbetande, vilka är överhopade med arbete och svälter, står här en och samma borgerliga byråkrati. Men den samhälleliga förvaltningens mekanism är redan färdig här. Det gäller bara att störta kapitalisterna, att med de väpnade arbetarnas järnhand bryta dessa exploatörers motstånd, att krossa den moderna statens byråkratiska maskineri - och framför oss står då en från "parasiten" befriad, tekniskt högt utrustad mekanism, vilken de enade arbetarna själva utmärkt väl kan sätta igång genom att anställa tekniker, förmän och bokhållare, varvid alla dessas arbete, liksom överhuvudtaget alla "stats"-tjänstemäns arbete betalas med arbetarlön. Detta är en konkret, praktisk, genast genomförbar uppgift beträffande alla truster, en åtgärd som befriar de arbetande från exploatering och tar hänsyn till de erfarenheter, som Kommunen redan började praktisera (särskilt på det statliga uppbyggets område).

Med "Kommunen" avser Lenin Pariskommunen 1871.

På tal om föregående, och en del tidigare inlägg, kanske man skulle kunna citera gamle ordföranden Maos uttalande från 1957 om att "östanvinden är starkare än västanvinden". Med tanke på hur 'östern' i form av Kina och Ryssland blåser på, och hur ynkligt 'västern' pustar, personifierad av USA, så kan ju detta uttalande ännu ses som aktuellt - fast kanske på lite annat sätt än vad ordföranden tänkte sig.

Inga kommentarer: