onsdag 20 augusti 2008

Forum är ute och frågar igen

Forum för Levande Historia har varit i farten igen, med en undersökning som får betraktas som ganska tvivelaktig. Undrar hur det gick till när frågorna formulerades?

Det är inte lätt att få till enkätfrågor som är någorlunda "vattentäta", med andra ord att den som frågar och den som svarar med rätt hög sannorlikhet talar om samma sak, eller att det inte finns oklarheter som gör att svaren blir tvivelaktiga. Som undersökningen är utformad är det ett under att ens två personer svarade rätt på alla frågor - de måste ha haft rejäla specialistkunskaper och kanske tur också. Jag klarade en del frågor men var tveksam om andra. Om undersökningar av den här typen skall bli bra och användbara krävs det att specialister än inblandade i utformningen, och gärna att man kör en testomgång först för att se att det verkar fungera som tänkt.

Ta de första frågorna. Möjligen är det en fråga som visar hur de svarande kan sortera ut tyska övergrepp från andra. Katyn och Gulag hör inte hemma bland de tyska, och Hadamar vet jag inte vad det är (något i samband med de senare Balkankrigen?). Men det fanns ju en glidande skala vad det gällde tyska läger, och det kanske är förintelseläger (som Chelmno och Treblinka som avses)? En del andra läger hade inte den uttryckliga karaktären av förintelseläger, men man kan undra om det var tänkt att judiska fångar ändå skulle komma därifrån med livet i behåll?


Vilka av följande läger byggdes huvudsakligen för att mörda judar?

1. Dachau
a) Ja, b) Nej, c) Vet ej

2. Chelmno
a) Ja, b) Nej, c) Vet ej

3. Treblinka
a) Ja, b) Nej, c) Vet ej

4. Katyn
a) Ja, b) Nej, c) Vet ej

5. Hadamar
a) Ja, b) Nej, c) Vet ej

6. Gulag
a) Ja, b) Nej, c) Vet ej

7. Bergen-Belsen
a) Ja, b) Nej, c) Vet ej


Jag går vidare med övriga frågor:


8. Många tyskar deltog i de tyska styrkornas omfattande avrättningar av civila judar under Förintelsen. Om en person vägrade att delta i avrättningarna, vad skulle, enligt vad du vet, ha hänt med den personen?
a) Personen skulle ha blivit avrättad, b) Personen skulle inte ha blivit avrättad men skulle ha sänts till ett koncentrationsläger, c) Familjen i Tyskland skulle ha löpt stor risk att avrättas, d) Personen skulle ha omplacerats eller på annat sätt blivit befriad från att delta i morden, e) Ingenting skulle ha hänt.


Fråga åtta innehåller ett konstigt " enligt vad du vet" som egentligen gör vilket svar som helst rätt bara man kan lova att det är det man "vet". Dessutom går alternativ d och e in i varandra. Om inget annat hände att den eventuelle vägraren inte riskerade en uttrycklig bestraffning kan man säga att "ingenting skulle ha hänt". Svaret ligger i alla fall inom d-e-fältet.

9. Systemet med koncentrationsläger infördes kort efter att Nazistpartiet tagit över makten i Tyskland. Det var inte bara judar som fängslades i lägren och det dröjde en tid innan judar fängslades enbart på grund av sin etniska tillhörighet. Vilket år skedde de första massarresteringarna av judar på denna grund?
a) 1933, b) 1935, c) 1938, d) 1939, e) 1940, f) 1941, g) 1942, h) Vet ej


Jag är osäker på året, men var det inte 1938? Nazisternas första svep riktades mot vänstern.10. Hur stor andel av den tyska befolkningen var judar (i den mening att de tillhörde en judisk församling) 1933?
a) Mindre än 1 %, b) 1-5 %, c) 6-15 %, d) 16-30 %, e) Mer än 30 %, f) Vet ej


I fråga åtta talas det om etnisk tillhörighet. I fråga nio är man jude om man tillhörde en judisk församling. Det går inte ihop. Dessutom gav nassarna fan i om folk tillhörde församlingen eller inte, det handlade om man kunde klassa den ene eller andre som jude ändå via släktskap. Jag tror att de nog inte ens var en procent av befolkning, hur man än räknar. Och många var sekulariserade och betraktade sig som lika tyska som sina ickejudiska grannar.11. Hur stor andel av de judiska barnen i Europa dödades under andra världskriget?
a) 0-20 %, b) 21-40 %, c) 41-60 %, d) 61-80 %, e) 81-100 %


Här saknas vet ej-alternativet. Vill man tvinga folk att välja för att därmed med ganska stor sannolikhet få fram fel svar?

Lärarna fick också svara på två frågor om romernas situation under Förintelsen:


12. Under perioden för nazityskland förföljdes och mördades romer. Detta folkmord har ett eget namn som används ibland. Vilket?
a) Porrajmos, b) Shoa, c) Alnaqba, d) Förintelsen, e) Vet ej


Alternativ a gäller för massmorden på zigenare. Vad vill man visa med den här frågan egentligen?


13. Den politiska förföljelsen av romer inleddes redan innan Hitlers maktövertagande och tilltog i omfattning och intensitet fram till ett fullskaligt folkmord. Romer som grupp var inte enhetlig, inte ens i nazisternas ögon. Vilken grupp av romer ansåg nazisterna vara den som vållade det Tredje riket störst problem?
a) De "renrasiga romerna", b) Romer på ockuperad mark, c) Romer från blandäktenskap med icke-romer, d) Kringresande romer, e) Vet ej


Tretton är verkligen en specialistfråga. Nu råkar jag ha sett en samling artiklar som kom alldeles nyss från Uppsala, och minns jag rätt var det de kringvandrande zigenarna man var ute efter i första hand. En del romer var man tydligen beredda att tolerera, så långt stämmer frågan. Men jag undar om frågan stämmer med "läget på marken". Eftersom det inte fanns en enhetlig nazistisk politik vad det gäller den här sortens människor så kan man misstänka att alla svar a-d ovan kan stämma, beroende av var på tyskt eller tyskockuperat område man befann sig.

Nej, det håller inte att offentliga pengar skall underhålla tvivelaktiga undersökningar av den här sorten.

6 kommentarer:

Paolo Pissoffi sa...

Har noterat samma saker som du. Just det mycket besynnerliga "enligt vad du vet", till alternativen som saknar vet inte.

Det verkar ha varit bråttom att komma med undersökningen. Skolstarten?

Nu är det ju så att undersökningen riktas mot lärare, men ändå. Behöver lågstadielärare kunna alla detaljer om förintelsen för at kunan berätta om den bakomliggande ideologin för lågstadiebarnen? Just om förintelsen?

Hadamar var en vidrig avrättningsklinik för människor med olika störningar, fysiska och psykiska. Man avrättade tusentals människor där. Aktion T4

Björn Nilsson sa...

Aha, då kanske Franz Stangl var inblandad och jag har läst om Hadamar i alla fall. Den gynnaren började ju sin karriär som massmordschef (själv dödade han ingen, han bara administrerade att någon miljon minst avlivades) just med de ökända "barmhärtighetsmorden" omkring början av Andra världskriget. Tack för upplysningen.

Geoffrey Goines sa...

Jag ser att du också reagera på användet av "vet ej" i enkäten.

tomasrj sa...

Att "vet ej"-alternativet saknades på fråga 11 tänkte inte jag på.

Som mattelärare skulle jag ha svarat "vet ej" på många frågor om jag fått enkäten. "Vet ej" är också vanligaste resultatet på många av frågorna, och det passar ju Forum för levande historia som hand i handsken...

Björn Nilsson sa...

Ja, det kanske inte är ett fullskaligt blogguppror mot den här "undersökningen", men det är i alla fall tillräckligt många ute och klagar för att upphovspersonerna borde vara bekymrade. I alla fall om de har vetenskapliga ambitioner. Jag skulle nog inte svara "vet ej" på frågan om det vetenskapliga värdet av undersökningen här, utan snarare säga "nej". Å andra sidan har ju ogräs också sin funktion här i tillvaron.

Björn Nilsson sa...

Tomas, som mattelärare får du väl inrikta dig på att "räkna med bråk" (he he). Det måste väl vara fullt sjå nu, speciellt som det stökigaste elementet i dagens skolvärld (eleverna) börjar dyka upp i korridorer och salar igen?