måndag 13 februari 2012

Industriproduktion i €-länder och övriga EU-länder

Här är ett intressant diagram med data från Euro-stat, som jag fiskat upp här. Klicka upp bilden i större format går den att läsa också! Eller var nöjd med att konstatera att vi kan se en intressant tendens här. Den generella, men inte helt entydiga, tendensen är att EU-medlemmar som inte är med i eurozonen (röda staplar) har haft positiv utveckling i sin industriproduktion (om jag förstår det rätt är det utvecklingen mellan december 2010 och december 2011) medan de flesta euroländerna (gröna staplar) har gått bakåt i sin produktion. Det gäller till och med Tyskland. Den enda stora ekonomi som avviker här är Storbritannien, trots egen valuta backar man. Slovakien och Finland har slängt ut de egna valutorna men lyckas ändå öka produktionen, men de får nog betraktas som lite mindre i sammanhanget.

Det står '2012' i diagrammet, men det är rimligen felskrivning för 2011

Ekonomi är ju ingen exakt vetenskap (även om mängden av siffror kan förleda en till att tro det!) men man kan åtminstone erkänna att det går att urskilja tendenser. Euron är en kvarnsten om halsen för länder med svag ekonomi. Sedan får man dra gissningar om varför det finns avvikelser från tendenserna, och hur viktiga avvikelserna är. Kan det vara en ekonomisk självmordspolitik ("besparingar") i Storbritannien som gör att man backar trots egen valuta, eller finns det strukturella problem i industrin som gör att man inte hänger med? - Och så är det konstigt att Turkiet finns med i diagrammet, landet är ju inte med i de här sammanhangen annars.

Det finns fler frågetecken och påpekanden, men jag överlåter åt läsaren att själv klia sig i skallen och fundera vidare.

4 kommentarer:

OldWolf sa...

Tror du ändå inte att det är 2011 som avses, annars blir det ganska förvirrande?

Björn Nilsson sa...

Jag tror du har en poäng där, såvida inte EU har en egen tidräkning ... tänkte inte på det själv, jag går in och korrar, tack för påpekandet!

Jan Wiklund sa...

De har rättat själva också, märkte jag när jag följde Björns länk.

Björn Nilsson sa...

Bra, man får utgå från att de lusläser min blogg och drog på stora felrättar-larmet!