söndag 29 april 2012

Vår plats i patentligan

I föregående inlägg antydde jag att det skulle komma mer från Royal Societys rapport om forskning. Jag sökte på om man hade något att säga om Sverige. Det fanns några saker. Bland annat påtalas att Sverige år 2007 lade nära 3,7 procent av bruttonationalprodukten på forskning och utveckling (FoU). Och så fanns det en tabell som visade antalet utländska patentregistreringar i USA:s Patentverk 1989, 1999 och 2009. 1989 låg Sverige på nionde plats, höll platsen 1999 men var borta från listan över de elva största år 2009. Man kan notera att Sverige ökade antalet patent, från 837 till 1401, men sedan kan man gissa att det gått ner.
Samtidigt vet man inte bara med ledning av de här siffrorna om det är något man bör gå och gruva sig för vad det gäller Sveriges framtid, väl och ve. Man ser att det totala antalet patent ökar våldsamt. Det är som med industrin: när världen industrialiseras blir gamla industriländer som Sverige mindre i förhållande till totalen, även om vi producerar mer. Nu kommer nya länder med snabbt utvecklad forskning, som Kina och Korea, och väl snart Indien och andra länder i Tredje världen, och de får mer och mer patent. En ytterligare fråga är naturligtvis vad som patenteras, hur viktiga patenten är och om de kan utvecklas vidare. En massa patent på småsaker driver visserligen upp siffrorna, men det kan ju vara viktigare att vara först till patentverket med någon ny och epokgörande teknik, exempelvis vad det gäller energi eller medicin.

Och på sikt kan man fråga sig om patent bör finnas. Är det moraliskt rätt att stänga in produkter som kan vara till nytta för många människor - medicinska produkter är ju ett givet frågetecken.

Här är ett inlägg på bloggen från 2007är jag diskuterar patent.

5 kommentarer:

martin sa...

Lägger man ned produktion är det bara en tidsfråga till R&D följer efter. Det var på 90-talet som jag hörde politiker säga saker som att Sverige skall satsa på tjänster, bli ett tjänstesamhälle. Då visste jag att vi var dödsdömda.

Akademiker patenterar inte, av två anledningar, det är lönlöst och de tycker det är onödigt.

Sen är det US-patents vi talar om. De flesta Svenska forskare satsar på ett PCT först numera, sen får de inga pengar att gå till den nationella fasen. Det var på håret att mitt patent inte skulle gått till den nationella fasen, på grund av bristen på vettig finansiering.

Vid universitetet kan man dessutom på samtliga institutioner skaffa sig en doktorsexamen utan att ha en susning om hur man skriver patent eller hur man patenterar. Vilket är en brist i utbildningen, minst sagt.

Patent bör inte få finnas, nej. De står i vägen för utveckling snarare än gynnar den. IP-strategi är något med det vidrigaste man kan tänka sig, det är utpressning och sabotage som är motivet bakom säkert en majoritet av alla patent.

Simsalablunder sa...

Martin, har du någon exempelnuffra på vad den nationella fasen kan gå på?

Simsalablunder sa...

Martin, vad kan kostnaden vara för att ta ett patent till nationella fasen?

Jan Wiklund sa...

Så här tycker i alla fall Stiglitz om patent: http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=story_16-8-2005_pg5_12 - de gynnar de redan rika, säger han.

Och här skriver en snubbe som heter Karl Henrik Pettersson för bl.a. Forum för småföretagsforsknings räkning att patent inte borde finnas: http://www.karlhenrikpettersson.se/patent-copyright/

Men det är väl som arméer - så länge "alla andra" har det måste man själv ha det, i självförsvar...

Kanske skulle man ha internationella nedrustningsförhandlingar om patent?

martin sa...

Simsalablunder,
för oss som skall ta det hela till nationella fasen i sommar så kommer det gå på ungefär 800 kkr i avgifter, översättning och konsultkostnader. Vi skall täcka in EU, delar av sydamerika, USA, kanada, ryssland, indien, kina och japan.

Forskare vid en del av våra svenska universitet kan lätt få pengar för initial patentering. De får kanske 100-200 kkr till att patentera, men sen rinner det nog för det mesta ut i sanden. Det finns en del yngre forskare som har drivet och energin att försöka ta det vidare. Men mina äldre professorer vid universiteten här i Sverige har jag flera gånger hört stå och beklaga sig bittert i katedern om hur lönlöst det är att försöka få ut något av en uppfinning. Själv är jag så arrogant att jag sket i vad de sa och gör precis det som de tycker är lönlöst.

Jan,
patent skapar storbolag. Patent missgynnar små företag stort. Men för att få riskkapital räcker det inte med att man säger sig ha en bra idé och skall konkurrera på en öppen marknad. En fri marknad hatar dessa gynnare mer än pesten. De vill dessutom ha patent även om det inte är det bästa för företaget, för ett patent ger ett restvärde som de kan sälja av om allt går i stöpet. De tvingar alltså fram patent där det hade varit bättre att arbeta med företagshemlighet och liknande.

Publicerad forskning blir värdelös i samma stund den publicerat. En publikation är nu detsamma som att göra forskningsgenombrottet omöjligt att skapa verksamhet kring. Ingen tar i det med tång. Man förstår hur det trots historiskt mycket forskning sker så lite utveckling på vissa fronter. Problemet heter patent.

Ja, patentstrategier är kalla krig mellan kapitalister. Enligt kapitalistisk teori så vill vi ha "hett krig" mellan kapitalister.

Patent - globalisering har tillsammans skapat en omöjlig situation och krossar nästan all innovation i små verksamheter. För vi måste ut på hela den globala marknaden på en enda gång. Det är en rejäl tröskel att komma över för dagens uppfinnare.

Helt klart måste något göras, det måste till en ordentlig reform. En ny PCT. Man bör även ta bort möjligheter att lägga locket på, en användarrätt, där en uppfinning måste användas för att patent skall vara giltigt.

Det ser jag som möjlig kompromiss på vägen till en fri värld.