måndag 9 april 2012

För en historisk syn på ekonomin

Erik Reinert heter en norsk ekonom som jag tror är favorit hos åtminstone en läsare av min lilla blogg. Nu har NESS (Non-Equilibrum Social Science, jag har behandlat detta forum tidigare här) publicerat en intervju med Reinert. Den är inte så lång eller djuplodande men går direkt på några väsentligheter. (Och så innehåller den ett litet skrivfel: Det finns en hänvisning till en svensk ekonom som kallas Eric Tamen, men det borde vara   Damén.)

Vi får en förklaring till varför Reinert inte är med i huvudströmmen av nationalekonomer: han har varit ute och jobbat på riktigt, träffat riktiga människor och ställt sig frågan exempelvis varför busschaufförer i Peru är fattigare än kollegorna i New York eller Norge fastän de arbetar lika hårt. Det är en bra fråga.

Men som varande historiskt intresserad noterar jag särskilt hans syn på hur historia bör användas när man undersöker vad som händer idag. Det finns underlag om de internationella kriserna från 1720 och framåt, alltså en uppsättning historiska data. När man studerar dagens kris kan det vara lämpligt att dels se hur mycket den påminner om tidigare kriser, dels försöka utröna vilka nya förhållanden som tillkommit. Man måste vara beredd att försöka hantera flera förklaringar samtidigt och inte bli låsta av en uppsättning "verktyg" eller modeller. Man måste vara beredd på att överge den neo-klassiska ekonomins ständiga jakt på ekonomisk jämvikt och i stället se icke-jämvikter eller flera samtidiga jämvikter som en möjlighet.

Det som är kris för somliga är vardag för andra - teckning klippt från NESS' nyhetsbrev

5 kommentarer:

martin sa...

När en människa nått jämvikt med omgivningen, då gräver vi oftast ned henne (alternativt bränner). Något Neoklassiker borde ta lärdom av... :)

Björn Nilsson sa...

Det är verkligen något dött över den neoklassiska teorin ...

Jan Wiklund sa...

... och många torde ha dött av den också. Dags för begravning!

Jan Wiklund sa...

PS. Eric ormerod, som skrev artikel nummer två i nyhetsbrevet, skrev faktiskt en bok som hette The death of economics. Aldrig får man vara först med något!

PS. Det var inte bara Dahmén som var felstavad, NESS har uppenbarligen ingen korrläsning alls!

Björn Nilsson sa...

Även jag stavade fel på Erik D., så det kan inte vara så lätt!

Ekonomin är nog inte död, men den lider av syrebrist efter att ha släpats ut i neoklassikernas tomma rymd. Ner till Jorden igen, det är räddningen!