fredag 10 oktober 2014

"særdeles voldsomt, ødeleggende og dødelig"

Ett citat från Pål Steigans blogg:


Det norske F16-fly og deres mannskaper gjorde under krigen i Libya, var særdeles voldsomt, ødeleggende og dødelig. Norge har ikke brukt mer brutal, militær makt siden andre verdenskrig. 
Även i Norge finns det politiker som är beredda att gå över lik för att komma upp sig i världen. En norrman blir NATO:s generalsekreterare ('springpojke åt USA' lär det väl betyda i praktiken). Jens Stoltenberg såg till att ... :


Beslutningen om å bruke noe av det aller skarpeste og mest ødeleggende Norge har av militærmakt, ble tatt under et betydelig tidspress. 
"Betydelig tidspress" är praktiskt att ta till när man vill genomdriva fula saker som inte tål en offentlig debatt och demokratisk process, samt att främja den egna karriären. Och vi vet hur det gick med Libyen efter detta krig som var særdeles voldsomt, ødeleggende og dødeligt. Borde inte Stoltenberg och en del andra figurer sitta bakom galler?

För att försöka skapa en sympatisk profil kör Norge nu lite ideologisk krigföring och ger Nobels fredspris till en modig pakistansk flicka. Att flickan inte utfört något av vad som står i Nobels testamente (bidragit till nedskärning av krigsmakter, eller arrangerat fredskonferenser) spelar kanske inte så stor roll i dagens liberala atmosfär. Och till skillnad mot vissa andra prismottagare har hon ju gjort vettiga saker och riskerat sitt eget liv. (Annars kunde man ju befarat att någon okänd rysk 'dissident' skulle få priset, men priskommittén insåg väl att det är olämpligt att reta ryssarna alltför mycket.) Och halva priset går till en indier som genom sina aktioner fritar barn från tvångsarbete och som också tar stora risker. Det lär nog krävas en genomgripande revolution (utförd av folk som aldrig skulle få ett fredspris) för att få grepp på det här problemet i Indien. Men inte heller indiern verkar ha gjort något för freden i sig, fast han råkar vara medborgare i en kärnvapenstat som lever i permanent krigstillstånd såväl utåt som på sina håll inåt.

Hur mycket av Nobels ursprungliga intentioner finns kvar idag? Är det inte dags att avveckla fredspriset, eller åtminstone ta det tillbaka till Sverige?

Inga kommentarer: