söndag 22 november 2015

Lite motigt för SÄPO - inte första gången

Det gick visst inte så bra med den senaste terroristaffären. SÄPO får putsa på sin image och hitta på något nytt. Eller ligga lågt ett tag och hoppas att folk glömmer.

Får mig att tänka på när storspionen "Morjärvsmannen" under båller och bång håvades in av polisen 1976. Några årtionden av spanande på en person i en liten by i Norrbotten skulle nu ge resultat ... trodde SÄPO. Det slutade med fiasko. Den gången också. Möjligen skulle man av det kunna anklaga vissa myndighetspersoner för att vara klantiga, eller (om man ser ännu allvarligare på saken) vara rena säkerhetsrisker. Så bra för Sverige är det väl inte. Och återigen har media gjort bort sig med fullständigt ovederhäftiga utgjutelser. Undrar om de lär sig till nästa gång? - Jag tippar att de inte gör det.

Bildresultat för x & y mad
Spionerna X & Y som förekom i gamla skämttidningen Mad.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Tror det var fler som redan från början förstod att detta inte var något annat än säpo som larmar och gör sig till.
Se t.ex.
http://marxism.se/2015/11/20/borgerlig-lantan-att-terrordrabbas/

Tycker att det finns en poäng i hur svensk höger nästan är besviken av att inte också vi får drabbas.

Björn Nilsson sa...

Ja, det är faktiskt orättvist att vi inte får vår andel och blir illa behandlade! :-(

Karl Malghult sa...

Craig Murray (f.d. brittisk ambassadör i Uzbekistan som avslöjade att regimen brukade koka fångar levande) skriver att det är en himmelsvid skillnad på MI5 (civilspaningen) och GCHQ (den militära spaningen, motsvarande MUST). MI5 brukade betala stora summor för information som var värdelös i så måtto att den antingen var falsk eller redan fanns tillgängligt på annat håll om nu inte pengarna försvann ner i agenternas egna fickor. Sådana utbetalningar hade han gjort flera gånger om. GCHQ:s arbete används som underlag till planeringen inom försvaret och därför har de ett intresse i att måste veta vad som försiggår genom signalspaning och dylikt. Kulturen är sådan att högre tjänstemän och ministrar frågar efter den "riktiga" pärmen från GCHQ framför MI5.