torsdag 12 november 2015

Vilken fras passar bäst?

Välj själv:
  • bättre sent än aldrig
  • för sent, för lite.

Trodde någon på allvar att öppna (i praktiken borttagna) gränser skulle fungera som annat än en jättestor magnet? På allvar, alltså?

De förutsättningar som skapade EU:s öppna inre gränser finns inte. Har de någonsin funnits, för övrigt? När det ännu mest rörde sig om migration inom Europa, samt viss invandring av arbetskraft till Europa under "guldåren" efter andra världskriget gick det någorlunda. Det fanns kontroll över vilka som kom in, och det fanns resurser att ta hand om dem (även om det nog inte var så fett för de nyanlända alla gånger). Så kallad fri rörlighet inom EU, med borttagna inre gränskontroller, kunde fungera i en viss historisk situation. Nu har vi kört huvudet i taket. Den som drar fraser av typen:

  • vi har råd
  • Sverige är ett rikt land
  • vi kan ta hand om alla

har inte uppfattat att pengar och resurser inte är samma sak. En säck pengar (eller snarare pengar i form av ett konto i en databas) är inte samma sak som skolor, sjukhus, vårdcentraler etc. etc. fullt försedda med allt som behövs i form av material och personal. Åtminstone personalen, den personal som verkligen finns, känner av detta. Men hur mycket solidaritet med dessa personer visar "vänstern" upp? (Den "vänster" som nyhögern med rätta hånar som globalkapitalets nyttiga idioter, för övrigt.)

Nu har gränskontroll införts. EU:s politik på migrationsområdet har kraschat. Det har gått olika fort i olika länder, och Sverige har dröjt för länge. Men till slut kraschade det även här. Verkligheten kom ifatt högtidstalen, och verkligheten såg inte så tjusig ut, trots en massiv propaganda från överheten och dess media. Hur många individer har kommit till Sverige och sedan bara "försvunnit"? Det kanske är det mest oroande. Dessa personer lär inte gömma sig i ett grävlinggryt i någon skog. Snarare hittar man dem förmodligen i de förorter som redan drivit iväg från det svenska samhället, som fotsoldater i verksamheter vi inte vill ha i Sverige. ("Vi" förresten, jag antar att det finns pappskallar som ännu fortsätter att hurra för de "papperslösa".)Hur vore det med lite klädsam självkritik från alla de som har hävt ur sig de fraser jag citerade i början? Det finns riktiga flyktingar. (Det krävs mer än önskan om högre levnadsstandard för att klassas som flykting.) Det finns migranter (som alltså inte har hållbara flyktingskäl såvida inte alla skäl klassas som sådana). När mängden av migranter med tveksamma framtidsmöjligheter som integrerade samhällsmedborgare i Europa ökar, då ökar också risken att de riktiga flyktingarna orättvist kommer i kläm. Motåtgärderna blir desperata. Både barn och badvatten åker ut. Vi är på väg åt det hållet nu. Var det detta ni ville? Eller hur var det Vladimir Vladimirsson Putin uttryckte det: "Förstår ni vad ni har gjort?"8 kommentarer:

Susanne sa...

Du har absolut en poäng i det där om globalkapitalet och dess "nyttiga idioter". Arbetskraftens fria rörlighet, vem önskar den, om inte "globalkapitalet"? Det är ingen altruism bakom det, utan en krass önskan om fri tillgång till billig arbetskraft. Det låter så vackert med fri rörlighet och öppna gränser, men det är en mindre vacker drivkraft bakom införandet av det. (Gäller förstås också fri rörlighet av varor - borttagande av s k handelshinder.)
Detta har varken majoriteten av vänsterfolk eller Sverigedemokraterna fattat.

Björn Nilsson sa...

Ja, världen är ju svårfattlig, men nog är problemet för vissa delar av "vänstern" och många sd-are att man har svårt att fatta även det lättfattliga. Men nu har vi kaos eftersom EU delvis fungerar, delvis inte gör det. EU skulle bli en ekonomisk jättesuccé men hankar sig fram. Den fasta yttre gränsen skulle garantera den inre gränslösheten, men nu blir det mer av yttre gränslöshet och inre kontroller. Inte så lyckat.

Simsalablunder sa...

"Åtminstone personalen, den personal som verkligen finns, känner av detta."

Vad har du för inblick i denna personals vedermödor? Vi pratar ju om personal som uppgår till flera hundratusen människor sammantaget. Skulle de på några veckor överösts med så mycket mer extra arbete att de går på knäna och att det så kommer att måsta göra för alltid?

För de som jobbar inom vårdapparaten är det väl mer troligt att om fler söker vård så ökar kön, men det är ju då vårdtagare som drabbas och inte personalen i första hand eftersom deras arbetsuppgifter rullar på som förut.

Och om kön ökar och det numer är ett problem för vårdtagarna idag, hur vet du då det? Du bör väl då ha inblick i hur många av de som kommit som söker vård och som påverkar köerna. Har du det?

Du argumenterar som om alla dessa samhälleliga funktioner är statiska, att de är vad de är och kan inte förändras för att bättre matcha behoven, även om de inte gör det just nu. Varför?

Björn Nilsson sa...

Senast idag var det ett huvudskyddsombud på radion som pratade om att få ingripande av någon sort (från Arbetsmiljöverket kanske, jag minns inte) i Migrationsverket. Förstår inte ditt resonemang, vissa tjänster med nödvändiga materiella och personella resurser skaffar man inte fram från ena dagen till den andra. Och är man en ambitiös personal på akuten, i skolan, vårdcentralen eller vad det nu handlar om, blundar man inte bara för att köerna växer. Då känns det. I samband med de våldsamma nedskärningarna i vården på nittiotalet tror jag de som var kvar kände ett skadligt tryck att göra samma jobb som tidigare i en tokslimmad organisation. En del blev sjuka på riktigt.

Simsalablunder sa...

Vet inte varför du helst krumbuktar dig och slingrar dig. Jag ställde ju några frågor baserat på att du menar att resurser är slut inom specifika områden och det inte skulle hjälpa om man tillförde mer i nominella termer för att allokerar reala resurser såsom material och människor.

Jag vet att det inte går att skaka fram materiella och personella resurser från ena dagen till den andra. Men det är inte detsamma som att det inte går att lösa över tid eller ens att det är sådan kris idag pga av flyktingar och invandrare att det numera är en katastrof.

Om du menar att det är sådan katastrof pga av flyktingar och invandrare bör du väl lätt som en plätt kunna påvisa det och att katastrofen just har att göra med de som kommit in i landet.

Om man tar och bemödar sig med att titta på vad som skapar problemen idag inom t.ex. vården så är det som vanligt det ekonomiska regelverk landsting och kommuner lyder under som direkt hindrar att man ökar inköp av materiel och anställer fler även om det finns direkt tillgängligt.

Man lyder nämligen under en 3 års-regel där man tvingas balansera uppkommet underskottet. De lösningar man tillåts om man inte har majoritet att höja skatter är att skära ner för att i stunden sänka sina utgifter och ta det som borde gå till anställda och materiel för att istället betala av ett underskott, som uppstått och fortsätter att uppstå för att man just skurit i verksamhet tidigare.

Det är vad som idag hindrar och får det att se ut som att det blir allt knaprare med reala resurser.

Björn Nilsson sa...

Nyligen snoddes ett tomt äldreboende här i stan för att bli migrantboende. Det är en stor kö med krassliga äldre som inte vill något hellre än att få komma till ett ställe där de kan få känna större trygghet än i sina vanliga bostäder. Med nytt styre i kommunen verkade det som det nu skulle bli fart på att fylla de tomma platserna, inte som tidigare desperat hålla emot nästan alla ansökningar om äldreboende. Men nu knycks några dyrbara platser. Från vem? Från dem som arbetat ihop för en hyfsad omsorg på äldre dar, som hör hemma här i landet! För vem? För pigga ynglingar som har ork nog att ta sig över ett par världsdelar och som aldrig gjort något för Sverige! Vad är det för moral!

Simsalablunder sa...

Som svar på det kan man säga att nyligen fick vi flera läkare hit som kom från utlandet och som tar hand om gamla svenskar och deras krämpor. Specialistläkare dessutom. Dessa läkares kunskap har inga gamla svenskar arbetat ihop.

Ytterligare flera väntar på att få börja rädda livet på gamla svenskar, men hindras genom anställningsstopp till följd av 3 års-regel där man tvingas balansera uppkommet underskottet.

Inte heller avlastning av befintlig svensk personal genom att återinföra en massa tjänster som inte kräver lång utbildning kan man göra på grund av 3-årsregeln. Alltihop verkliga resurser som väntar på att sättas igång men som görs oanvändbara per automation.

Vad är det för moral att hindra människor att göra nytta under förespegling att det inte finns verkliga resurser bara för att man kan peka ut flaskhalsar och dåliga politiska beslut på kommunal nivå?

Björn Nilsson sa...

Vad är det för moral att knycka utbildad personal från Tredje världen? De här personerna (i den mån deras utbildning är äkta vara) behövs hemmavid. Sjukvårdskunniga får vi se till att utbilda själva - och få hem utbildat folk från grannländerna.

Malmö bankrutt utan miljarder i bidrag från övriga landet, men klarar ändå inte av budgeten utan nedskärningar som drabbar ... gissa vilka?

Slut på bostäder för nyanlända, larmas det.

Men detta skall ändå fungera och till och med bli till vinst till slut. Tror man.