fredag 22 april 2016

Fyra nordiska bosättningar i Kanada?

I början av april nämnde jag en nyupptäckt möjlig nordisk boplats på Newfoundland i Kanada och att jag hade ett minne av ytterligare en sådan, fast på andra sidan ön. Jag mindes rätt enligt den här artikeln.

På nedanstående karta finns fyra platser markerade, med ett X och tre ? Upp mot vänstra hörnet en tänkbar nordisk byggnation (en handelsstation?) på Baffin land. Och så har vi tre markeringar på  Newfoundland nedtill.

Den gamla kända boplatsen L'anse aux Meadow är markerad med krysset, den är det inga osäkerheter om. Möjligen om det är den som är "Vinland", eller om detta namn avser en annan plats. Hur som helst så är det klart att här bodde nordbor omkring år 1000. Men så har vi frågetecknen, ett på varsin sida av den stora ön. Har nordbor bott där tillfälligt?


Efter att ha läst den länkade artikeln undrar jag om det var två specialiserade platser som återfunnits. Den på västra sidan av ön (Point Rosee) skulle ha varit för järnframställning ur myrmalm och den på östra sidan (Sop's arm) avsedd för jakt. Bevis för det skulle vara att de människor som vanligen levde här inte framställde järn, och att de inte hade den sortens system av fångstgropar som påträffats. Men ännu så länge är dessa platser mest att betrakta som frågetecken. Om skandinaver har bott där så var det inte under någon längre tid och städat upp efter sig när de gav sig av igen.

Vad  'Vinland' var är oklart. Dels plats, dels vad namnet innebär. Normalt brukar förklaringen, som följer de isländska sagorna, tala om vilt växande vindruvor. Men för att hitta sådan måste man längre söderut än Newfoundland. En annan förklaring som jag såg någon gång är ett gammalt norskt ord 'vin' som betyder frodiga gräsmarker, bra för bete. Med den tolkningen passar L'anse aux Meadows ganska bra. Men då får vi också förutsätta att de som berättade om det nya landet för sina landsmän på Grönland och Island skarvade en del. Skepparhistorier alltså.

Som det brukar sägas: ytterligare forskning krävs!

Inga kommentarer: