fredag 22 april 2016

Lästips: förbereder Putin en rejäl utrensning?

Uttrycket "utrensning" har ibland inte så god klang, särskilt inte när det handlar om Ryssland. Och det är riktigt. Man kommer lätt att tänka på våld i urskillningslös massomfattning. Vad som brukar komma i bakgrunden är att de stora utrensningarna på 1930-talet i hög grad riktades inåt, mot partiet, militären och polisen. (Se den här artikeln, som jag kommenterade här.) 

Nu har bloggaren och före detta NATO-analytikern The Saker skrivit en artikel som spekulerar över en kommande utrensning bland ledande kretsar i Ryssland. President Putin har bildat en ny egen organisation ONF som, vad jag förstår, kan bli spjutspetsen i att jaga rätt på korrumperade och brottsliga statstjänstemän och politiker (samt vanliga gangsters). På sikt kan ONF kanske omvandlas till ett nytt parti. ONF är igång med att undersöka förhållandena i olika delar av landet, exempelvis i vilket skick vägarna är. När sådana undersökningar ger negativa resultat kan aktioner mot ansvariga myndigheter förväntas. En utrensning av personer med tvivelaktigt beteende skulle gå ända upp på regeringsnivån. Ett av målen skulle vara att helt enkelt få politiker och tjänstemän att göra de arbeten som de är tillsatta för att göra. Bort med slapphet, korruption etc!

En tänkbar kampanj förbereds redan i regeringstrogna/kontrollerade media, tror The Saker. Den goda sidan ledd av Putin hyllas, den dåliga ledd av premiärminister Medvedev får sina fiskar varma.  Det stod inget i artikeln om de media som inte är kontrollerade av regeringen, men det finns antydningar om att högsta myndigheterna kan komma att ingripa mot sådana som uppfattas som ombud för främmande makt. Eller mot femtekolonnare, för att uttrycka sig tydligare. Någon sorts femtekolonnarverksamhet kan också misstänkas inom de centrala myndigheterna: Det kanske är så att den ekonomiska kris som drabbar landet just nu beror mindre av sanktioner och krigsförhållanden, och mer av att administrationen sköter ekonomin illa eller faktiskt i vissa fall medvetet skadar den.

Det känns som en ny och mindre våldsam upprepning av 1930-talet: en kampanj, inledd uppifrån men med en hel del stöd i befolkningen, som slår mot element i landets administration som sköter sig illa. Det tycks finnas en kvarvarande rysk tradition av misskötsel på mellannivå och folkliga klagomål som ignoreras - tills folket får nog och vänder sig till högsta ledningen för att få ordning på sakerna. På sikt, om Ryssland skall fortsätta utvecklas, måste nog den traditionen arbetas bort. Lokala problem skall lösa direkt lokalt, inte åratal senare genom att man kontaktar högsta ledningen i Moskva.

Man får utgå från att om Putin, efter lång väntan och noggrann planering, klipper till hårt och effektivt, kommer det att bli väldiga klagomål i väst. En starkare och hederligare administration kommer att göra Ryssland ännu mindre påverkansbart utifrån. Samtidigt kan man gissa att flertalet ryssar tycker det är bra om de dåliga elementen störtas och kanske till och med åker in bakom galler. Då är ju frågan om det är Nikita i Novosibirsk eller ledaravdelningen på Dagens Nyheter som avgör om detta är bra eller inte.Inga kommentarer: