lördag 23 april 2016

Interrobang

Jag lärde mig ett nytt ord häromdagen, interrobang. Detta i en artikel i nättidningen Curie som behandlade skiljeteckens användning i vetenskapliga sammanhang. Men givetvis är kunskap om rätt hantering av skiljetecken viktig för alla som skriver. Man får exempelvis veta vad det är för skillnad mellan : och ;.

Interrobangen kan se ut så här:
Bildresultat för interrobang

(Notera betydelsen av det : som avslutade föregående mening. Kolonet pekar framåt, mot den grafiska symbolen.)

Nu är denna typografiska nyskapelse inte så vanlig. Enlig wikipedian så handlar det om:

ett modernt skiljetecken som används mycket sällan i professionell typografi. Tecknet är en kombination av ett utropstecken och ett frågetecken som har samma innebörd som båda dessa tecken efter varandra, något som används i informell text. Exempelvis skulle Va?! kunna ersättas med Va.

Inga kommentarer: