fredag 4 april 2008

Nytt fackligt bakslag - Wanja kommenterar

Dagens Industri skriver om ett nytt fackligt bakslag i EU-domstolen. En tysk delstat vill bygga ett fängelse. Jobbet går till en polsk firma som betalar mindre än hälften av vad tyska arbetare skulle få enligt det lokala kollektivavtalet. Vad händer:

I Niedersachsen finns det en lag som säger att entreprenörer ska betala minst de löner som gäller i kollektivavtalet på orten.

Men EG-domstolen underkänner lagen.

Domen innehåller, precis som Lavaldomen (även kallad Vaxholmsdomen) domstolens tolkning av EU:s utstationeringsdirektiv. Direktivet säger att utländska arbetare har rätt till en lön som motsvarar minst landets lagstadgade minimilön.

I det här fallet, menar domstolen, var det inte fråga om minimilöner och delstatens krav på löner enligt det lokala kollektivavtalet stred mot EG-rätten.

Möjligen kan man undgå detta genom att driva upp minimilönerna ordentligt. Men jag undrar om det räddar situationen.


Låt oss sluta med några kufiska kommentarer från Wanja Lundby-Wedin

Utfallet har ingen direkt betydelse för svenska förhållanden, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin. Men hon ser orosmoln:

– Domen leder till en osund konkurrens mellan företagen och på sikt till försämrade löner och anställningsvillkor för löntagare. Detta är helt i strid med vad som sägs i EG-fördraget. Syftet med unionen är att förbättra levnadsvillkoren och att harmoniseringen av arbetsvillkor i Europa ska ske uppåt, inte nedåt.
Dels är varje påhitt från EU-domstolen som exempelvis stoppar försök från svenska offentliga upphandlare att kräva att lokala svenska kollektivavtal följs ett hot mot svenska lönearbetare. Utländska firmor kan komma med sina låglönekostnader och kräva att få lägga bud, och kommer sannolikt ofta att vinna upphandlingen när kommunalpolitiker med små budgetar skall handla.

Dels är "osund konkurrens" ett olämpligt uttryck när det snarare handlar om att domstolen försöker driva igenom förhållanden som drar mot fri konkurrens, vilket oundvikligen kommer att sänka de generella lönenivåerna. Sund konkurrens ur liberal synpunkt alltså. Jag undrar verkligen om LO:s ordförande förstår EU:s regelverk bättre än vad EU-domstolens jurister gör. Det är knappast troligt. Hon skulle lika gärna kunna hävda att EU-fördraget motsätter sig grunderna för den kapitalistiska marknadsekonomin. Wanja Lundby-Wedins inställning är väl ungefär som hos den person som på våren försöker bygga dammar av is mot vårfloden (för att ta en gammal klassisk liknelse).

Inga kommentarer: