onsdag 13 juli 2011

August, bloggande och poesi

Detta är inte August, det kan möjligen vara någon sorts egendomligt självporträtt som jag målade med olja på papper för många år sedan. Varför självporträttet kommer fram i August-serien kan förklaras genom senare i detta blogg-inlägg!

Hallådär Björnbrum, visserligen var August före sin tid (ibland, när han inte var efter den) men inte fasen kunde han skriva om bloggande, väl?!? - Nej, förvisso, men det fanns ju föregångare till detta sönderhackade skrivande baserat på mer eller mindre väl grundade åsikter, synpunkter och kunskaper, nämligen skribenters verksamhet i tidningar ("spalterna" som Strindberg skriver). Frågan var, och är, om den sortens produktion är bra eller dålig om man vill bli en bra författare. Härom skrev den unge Strindberg några år innan han slog igenom just som författare:

Vad vinst författarna hava av detta att låta sina saker passera spalterna är icke lätt avgjort, att litteraturen (den i bok tryckta) vinner är en paradox som ligger nära sanningen. Spalten blir ett såll; det som går igenom sjunker till bottnen, till glömskan; det som blir kvar stiger upp i ny form och blir bok.
Skulle det verkligen bli en lysande litterär framtid av somligt skvättande i bloggarna vi ser numera? Finns det inte snarare risken att vi får uppleva sanningen "skit flyter" snarare än att smörjan sjunker till botten? - Det är klart, Strindberg tog Viktor Rydberg som exempel, och för honom gick det bra. Men hur många av dagens skribenter kommer att klämma ur sig något som kan jämföras med  "Tomten" eller "Grottesången"? - En och annan kanske?

Nåja, när vi nu är inne på bloggandet, här är ett poem av bloggare Björnbrum:

(Not: 'kogg' var ett medeltida handelsfartyg som även syntes till här i Stockholm.)
Skämtan om bloggosfären
En gång i tiden seglade koggar
till och från Stockholm med nyttig last
Numera sitter folk mest och bloggar
och tittar i lådor gjorda av plast
De vill inte segla ute bland skären
eller vandra lugnt i vår vackra natur
Hellre sitter de hemma och bloggar -
det är detta som skiljer mänska från djur!


Fast han (August) hackade ju på poesin också:

När nu avguderiet med poesiens idkare blivit avlyst och man kommit till insikt om att ett häfte av Sveriges Officiella Statistik, ett samarbete av hela nationen, kan ge en klarare föreställning om ett folks andliga ståndpunkt än en samling elegier, sammanskrivna av en privatperson över en liten sorg, torde man icke alls behöva klaga över vårt nuvarande tillstånd, då ju de exakta vetenskaperna hos oss bedrivas med en iver, som står över beröm, och skönlitteraturen frambringas i en ovanligt stor skala, tillräcklig att förse behoven ...
Senare skrev ju August väldigt fin poesi också ... .

Dessa citat finns på sid. 352 och 322 i Ungdomsjournalistik, volym 4 av 'Samlade verk'.

Tidigare inlägg i denna serie här.

Inga kommentarer: