måndag 18 juli 2011

Dinosaurier - katastrof eller konkurrens?


Ett nytt fynd verkar stärka teorin att dinosaurierna dog ut plötsligt, som följd av en våldsam krock mellan Jorden och en annan himlakropp för ungefär 65 miljoner år sedan. Man har funnit noshornet av en ceratopia-dinosaur (inte den på bilden ovan) som måste ha levt just vid den beräknade tiden för nedslaget. Den tillhörde den tidens "noshörningar", säkert en imponerande uppenbarelse när den trampade omkring i det som numera är Montana i USA. Några dinosaurierester färskare än 65 miljoner år har inte påträffats, och så länge man inte gör det är det här den yngsta kända. Och det stödjer idén att dinosauriernas epok slutade med en smäll.

Jag har skrivit det tidigare tror jag, men kan upprepa tanken att även teorier om vad som hände med dinosaurierna påverkas av ideologisk inriktning hos forskarna och samhället de lever i. För den konkurrensliberalt inriktade ligger det nära till hands att hävda att ödlorna dog ut därför att de var dumma och konkurrerades ut av de smartare däggdjuren. Man kan jämföra med tanken att neanderthalarna utrotades av de smartare människorna av vår sort, och då (mer eller mindre underförstått) att vi vita människor bara går naturens väg när vi trycker ner eller utplånar diverse underlägsna raser!

Om man däremot tror att dinosaurierna försvann utan att själva ha skuld till det, genom naturkrafter de inte kunde påverka, kanske man också i förlängningen tycker att utrotning av icke önskvärda medmänniskor eller konkurrens till döds inte heller är bra vägar att gå?

Var dinosaurierna dumma? - Tja, de behärskade Jorden i hundra miljoner år och verkar ha klarat sig hyggligt. Jämför med människan som efter drygt tiotusen år av "högre" civilisation börjar vackla betänkligt i sin tillvaro. Och dog verkligen dinosaurierna ut helt? - Det finns ju ännu jätteödlor kvar, men i världsomfattning har vi något som jag tror de flesta forskare numera tror är deras efterkommande, nämligen fåglarna! När man ser en flock duvor picka på en gräsmatta här i stan kanske man kan drömma sig bort att det är en flock smådinosaurier som går där!

Vad hände med neanderthalarna då? - Vet inte, men de var byggda för istidsklimat och hade därmed svårt att klara sig under varmare perioder mellan istiderna. Det kan vara en anledning till att de gradvis dog ut och ersattes av homo sapiens under en process som tog tusentals år. När meteorsmällen dödade jätteödlorna fick däggdjuren chansen att "bli något" i det tomrum som uppstod, och när istidsklimatet mildrades fick vi människor samma tillfälle. Det är väl det som Darwin avsåg när han pekade på att den som är bäst anpassad (obs. bäst anpassad, inte "starkast"!) kommer att överleva.

En rolig kommentar till artikeln i Svenskan (om man har den sortens humor) finns här. I vissa religiösa kretsar är det där med liv på Jorden under hundratals miljoner år tydligen ett problem.

Inga kommentarer: