tisdag 12 juli 2011

August om lagen

Av någon anledning finns en kopia av Carl Eldhs staty av den unge Strindberg i Alvik. Där tog jag bilden för en del år sedan. Hade Strindberg stått här på "sin tid" hade han inte sett mycket av Stockholm, jämfört med den klassiska utsikten från Mosebacke.- Jag talar så ogärna om mina olyckor.

- Tala om dina brott då!

- Jag har icke begått sådana!

- Åh, stora! Du har lagt din tunga hand på de förtryckta, du har trampat på de sårade, du har hånat de elända! Minns du sista strejken då du ställde dig på ordningsmaktens sida!

- På lagens, min bror!

- Ha, lagen! Vem har skrivit lagen får den fattige, din dåre! Jo den rike! Det vill säga herren for slaven!

- Lagen har hela folket och det allmänna: rättsmedvetandet skrivit - den har Gud skrivit!

- Spar på dina stora ord när du talar med mig! Vem skrev 1734 års lag? Herr Cronstedt! Vem var det som skrev sista lagen om prygelstraffet? Det var överste Sabelmann -, det var hans motion - och den drevs igenom av hans bekanta, som då utgjorde majoriteten! Överste Sabelmann är icke folket och hans bekanta äro icke allmänna rättsmedvetandet. Vem skrev lagen om Bolagens rätt? Häradshövding Svindelgren! Vem skrev den nya riksdagsordningen? Assessor Vallonius! Vem införde lagen om »laga skydd», det vill säga lagen om den rikes skydd mot den fattiges rättmätiga anspråk? Grosshandlar Kryddgren! Håll mun på dig! Jag kan dina fraser! Vilka skreva den nya successionsordningen? Lagbrytare! Vilka ha skrivit skogslagen? Tjuvar! Vem skrev lagen om Privatbankernas sedelutgivningsrätt? Svindlare! Och detta påstår du att Gud har gjort? Stackars Gud!

Citatet finns i "Samlade verk" band 6, Röda Rummet, sidan 181.

Föregående inlägg i denna serie nås med en knapptryckning här.

2 kommentarer:

Kerstin sa...

Det var den tidens förvillelse. Dagens heter "globaliseringen, som ingen kan förstå eller göra något

Lasse Strömberg sa...

Genialt!

Det visar Strindbergs storhet.