torsdag 28 juli 2011

Aj, aj, Archaeopteryx har omvärderats!

Allt är ju ständigt under omprövning i forskningens värld (vetenskap och omprövning är som ler och långhalm) och nu faller en gammal sanning: vi har sedan länge lärt oss att Archaeopteryx var "urfågeln" men nu har den omdefinierats till dinosaurie. Artikel i Svenskan som bygger på sammanfattning i Nature.

Archaeopteryx, omdefinierade från fågel till dinosaurie
Det är det nya kinesiska fyndet av en dinosaurie som kallas Xiaotingia zhengi som fått forskarna att tänka om. Den är också en befjädrad historia, men vissa saker gör att den definieras som dinosaurie och inte som fågel. Vad det handlar om är det fascinerande att å ena sidan dog de klassiska dinosaurierna ut för 65 miljoner år sedan, men å andra sidan fick de en fortsättning i form av fåglar. En del dinosaurier kunde flyga och hade fjädrar. Och då uppkommer frågan: var går gränsen mellan de två formerna av varelser? När är man dinosaurie, när är man fågel - i en evolutionär process kan det vara svårt att hitta den exakta gränsen. Förr talades om "den felande länken" exempelvis när man forskade om människans ursprung, men det är frågan om det är en fruktbar tanke. När det gäller förändringar som kanske drar ut över hundratusentals år, kanske miljoner år, kanske det inte finns något exakt tillfälle att peka på.

Men man kan ju spekulera om varför den här utvecklingen skedde. Kan det ha varit så att flygdinosaurier, och en del tidiga däggdjur, var mycket rörligare än de stora markbundna dinosaurierna och därmed hade lättare att ta sig till områden som inte var så hårt drabbade av katastroferna och där det var lättare att överleva?


Här har vi Xiaotingia zhengi  som fått forskarna att tänka om

Vi som i den bokslukande barndomen läste "En försvunnen värld" av Sir Arthur Conan Doyle kanske minns att en flygödla, en pterodaktyl, hade en roll även där.

Den enda riktigt pålitliga urfågeln är väl den som sitter i ett gökur!

Inga kommentarer: