fredag 29 juli 2011

Finanskugalskap

Jag brukar ibland skälla här på bloggen på folk som inte ens orkar läsa broderspråket norska, men när jag såg en artikel med rubriken "Finanskugalskap" tog det en stund innan jag begrep vad det handlade om. Det gäller att dela upp ordet i sina beståndsdelar på rätt sätt: finans-ku-galskap. Ku är detsamma som ko (mu!) och galskap är galenskap. Det som skribenten Erik S. Reinert har gjort är att lägga samman två branscher där självreglering har lett rent åt h-e, nämligen finansbranschen med sina kriser, samt djurfodersbranschen som orsakade galna ko-sjukan. Här har vi inledningen, en liten läsövning:

Krisen i Hellas og kugalskap er egentlig produkter av et og samme fenomen: av en nyliberalistisk politisk bevegelse som ut fra rein ideologi – blottet for enhver praktisk overlegning – bestemte at markedsreguleringer måtte fjernes. I begge tilfeller ble resultatene dramatisk negative.

Läs hela artikeln, den är inte så lång. Här är ytterligare en smakretare, om vad som händer när bankerna släpps loss när det gäller att skapa pengar:

... som finanskriseteoretikeren Hyman Minsky påpeker, er kjernen i finanskriser at finanssystemets evne til å skape nye innovative produkter langt overskrider realøkonomiens evne til å investere all denne kapitalen på en fornuftig måte. Derfor pådyttes personer – som amerikanske huseiere – eller land – som Hellas – lån de ikke burde fått. Som premie for denne væremåten må finanssektoren så «reddes».

Inga kommentarer: