måndag 18 juli 2011

Vi och neanderthalarna

I föregående inlägg nämndes i förbigående neanderthalarna, och frågan om vad som hände med dem. Upptäckte nyss en rapport från kanadensiska forskare som hävdar att alla människor utanför Afrika söder om Sahara bär omkring på neanderthal-gener. Förklaringen kan vara att de två grupperna mötts i det förflutna och inte omedelbart slagit ihjäl varandra utan haft andra saker för sig. Båda utvandrade från Afrika, men neanderthalarna var tidigare på marsch. Kanske någon grupp ändå till slut möttes uppåt iskanten i södra Europa eller Asien? Den blandningen av gener som följde kan ha bidragit till att den moderna människan har kunnat sprida sig så framgångsrikt över nästan hela jordklotet. Att bära med sig en stor sortering av gener som kan fungera i olika situationer är ju en fördel i evolutionen.

Här är en mer knepigt teknisk artikel om samma ämne. Var din (och då rimligen min) farfar för 2360 generationer sedan neanderthalare? Överflödet av gener från neanderthalare till homo sapiens kan ha skett för 59.000 år sedan, nämligen, eller grövre räknat för 80.000 till 50.000 år sedan.

Som jag nämnde i föregående inlägg så tror forskarna rätt allmänt numera att de utdöda dinosaurierna lever kvar i nya former, nämligen som fåglar. Kanske neanderthalarna ännu vandrar med oss, fast dolda under homo sapiens' spinkigare former? De kunde ju prata och spela flöjt tycks det, så varför inte?

Inga kommentarer: